Lyssna Insia

Vem kan få undervisning i sitt modersmål?

Alla elever som har ett annat modersmål än svenska kan få stöd respektive undervisning i detta. Modersmålsundervisning avser inte nybörjarspråk utan eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket och det ska vara ett dagligt umgängesspråk.

För de nationella minoritetsspråken gäller även att modersmålsundervisning kan ges till elever som inte talar språket hemma varje dag. Detsamma gäller adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska.

I Dorotea erbjuds modersmålsundervisning under hela grundskoletiden. En kommun är skyldig att anordna modersmålsundervisning om det inom kommunen finns en grupp på minst fem elever i grundskolan och att man kan finna lämplig lärare. För minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch räcker det att minst en elev söker modersmålsundervisning.

För att skapa tillräckligt stora grupper kan modersmålundervisning samordnas mellan flera förskolor/skolor.

Ansökan om modersmålsundervisning

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och eleven har grundläggande kunskaper i språket. Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk (samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddish) ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Huvudmannen är också skyldig att erbjuda elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska modersmålsundervisning, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Ansökan lämnas till rektor och ska vara Mångfald och integration tillhanda senast sista maj respektive senast sista november för undervisning nästkommande termin.

Ansökan

Ansökan om modersmålundervisning görs på särskild blankett som finns på samtliga förskolor/skolor i Dorotea kommun eller nedan.

Ansökan om modersmålsundervisning

Du kan när som helst säga upp ditt stöd eller undervisning för modersmålet, meddela då berörd personal.

 

 

Uppdaterad den 24 januari 2017

Utbildning & Barnomsorg

Skolchef
Sara Sjölund Bång
Telefon: 0942 - 141 02
sara.sjolund.bang@dorotea.se

Rektor 4-9 samt Risbäcks fjällskola
Vakant

Rektor F-3 samt fritidshem
Elevhälsochef
Tomas Forslund
0942 - 140 96
tomas.forslund@dorotea.se

Rektor förskola
Nicklas Nilsson
Telefon: 0942 - 141 03
nicklas.nilsson@dorotea.se

Studie- och Yrkesvägledare
Matilda Markusson
Telefon: 072 248 30 29
matilda.markusson@dorotea.se

Expedition  Strandenskolan
Ida-Kristin Lindh
Telefon: 0942 - 141 00
Ida-Kristin.lindh@dorotea.se

Expedition  Strandenskolan
Linda Tegnander
Telefon: 0942-141 01
Linda.tegnander@dorotea.se  

_____________________________

Lärcentrum

Enhetsansvarig/Rektor
Margareta Skoog
Telefon: 0942 - 141 91
margareta.skoog@dorotea.se

Utbildningssamordnare
Sara Norlin
Telefon: 0942 - 141 95
Fax: 0942 - 473 36
sara.norlin@dorotea.se
______________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se