Lyssna Insia

Specialpedagogik

En specialpedagog kan hjälpa till vid placering av barn i behov av särskilt stöd inom förskolan och skolbarnomsorgen. Den kan också delta i barnomsorgskonferenser, erbjuda samtal, handledning, råd, stöd och vidareutbildning av personal.

I specialpedagogens arbetsuppgifter ingår också att fördela resurser för barn/elever med fysiska funktionsnedsättningar. Specialpedagogens roll är att vara en kvalificerad samtalspartner, rådgivare och handledare i pedagogiska frågor.

Specialpedagogen har fördjupade kunskaper om hur man arbetar med att undanröja sådant som försvårar eller hindrar barns/elevers lärande och utveckling i olika lärmiljöer. Det handlar om att arbeta förebyggande, att genomföra pedagogiska utredningar som ser barn/elever och dess situation på organisation-, grupp- och individnivå.

 

Uppdaterad den 13 oktober 2017

Grundskola

Skolchef
Jenny Lindman
Telefon: 0942 - 141 02
jenny.lindman@dorotea.se

Rektor F-9, Risbäck
Tona Wörlén
Telefon: 0942 - 141 01
tona.worlen@dorotea.se

Förskolechef
Vakant
Telefon: 0942 - 141 03

Studie- och Yrkesvägledare
Matilda Markusson
Telefon: 072 248 30 29
matilda.markusson@dorotea.se

Expedition  Strandenskolan
Magdalena Eliasson
Telefon: 0942 - 141 00
magdalena.eliasson@dorotea.se
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se