Lyssna Insia

Specialpedagogik

Specialpedagog och speciallärare kan hjälpa till med olika insatser till barn och elever i behov av särskilt stöd inom grundskolan och skolbarnomsorgen. De kan också erbjuda samtal, handledning, råd, stöd och vidareutbildning av personal.

Specialpedagogens roll är att vara en kvalificerad samtalspartner, rådgivare och handledare i pedagogiska frågor samt medverka till att skapa bra underlag inför rektorns beslut.

Specialpedagogen har fördjupade kunskaper om hur man arbetar med att undanröja sådant som försvårar eller hindrar barns/elevers lärande och utveckling i olika lärmiljöer. Det handlar om att arbeta förebyggande, att genomföra pedagogiska utredningar som ser barn/elever och dess situation på organisation-, grupp- och individnivå.

Specialläraren har fördjupade kunskaper om hur man arbetar med elever som har särskilda svårigheter gällande inlärningen i framförallt språk-, skriv-, läs- eller matematikutveckling.

Uppdaterad den 15 januari 2021

Grundskola

Skolchef
Sara Sjölund Bång
0942 - 141 01
sara.sjolund-bang@dorotea.se

Rektor 4-9 samt Risbäck fjällskola
Vakant

Rektor F
-3 samt fritidshem Elevhälsochef
Tomas Forslund
0942 - 140 96
tomas.forslund@dorotea.se

Rektor förskola
Nicklas Nilsson
nicklas.nilsson@dorotea.se
Telefon: 0942 - 141 03

Studie- och Yrkesvägledare
Karoline Långström
Telefon: 0942-141 28
karoline.langstrom@dorotea.se

Expedition Strandenskolan
Ida-Kristin Lindh
Telefon: 0942-141 00
ida-kristin.lindh@dorotea.se

Expedition Strandenskolan
Linda Tegnander
Telefon: 0942-141 01
Linda.tegnander@dorotea.se
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se