Lyssna Insia

Grundläggande vuxenutbildning

Inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå finns kurser för dig som har kortare utbildning än nio år eller behöver repetera något eller några ämnen för fortsatta studier eller yrkesutbildning. Kurserna motsvarar grundskolan till och med årskurs 9.

Grundläggande vuxenutbildning anordnas i form av kurser inom olika kunskapsområden. Dina förkunskaper bestämmer på vilken nivå studierna ska påbörjas. Du väljer själv studietakt, vilket gör att studierna kan kombineras med arbete.  

Slutbetyg i grundläggande vuxenutbildning kan man få när man har minst betyget E i alla fyra kärnämnen: svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap. Även andra kurser och ämnen kan ingå i ett sådant slutbetyg.  

Genom samarbete med vuxenutbildningen i Västerbottens län erbjuder vi följande ämnen med kontinuerlig antagning:

  • Engelska
  • Matematik
  • Svenska
  • Svenska som andraspråk
  • Samhällskunskap
Uppdaterad den 12 september 2017

Studie- och Yrkesvägledare

Lärcentrum
Matilda Markusson
Telefon: 072 - 248 30 29
matilda.markusson@dorotea.se