Lyssna Insia

Info till studerande

Du som studerar via den kommunala vuxenutbildningen eller läser mot högskola/universitet har möjlighet att använda Lärcentrums lokaler och utrustning.

Tentamensskrivning
Istället för att åka till en högskola eller ett universitet kan man sitta här på Lärcentrum och göra sin tentamen, förutsatt att lärosätet har godkänt att tentamen får göras i hemkommunen via ett lärcentra.


Som studerande vid Lärcentrum har Du tillgång till:

 • Lärosalar
 • Grupprum
 • Kök med varmdrycksautomat
 • Datorer
 • Bredband
 • Gäst wifi
 • Skrivare
 • Scanner
 • Videokonferens
 • Kopiator
 • Fax

samt personal som ger undervisning, handledning, information och vägledning.

Uppdaterad den 21 januari 2019

Lärcentrum

Enhetsansvarig
Margareta Skoog
Telefon: 0942 - 141 91
margareta.skoog@dorotea.se

Utbildningssamordnare
Nora Henriksson
Telefon: 0942 - 141 95
nora.henriksson@dorotea.se

Studie- och yrkesvägledare
Matilda Markusson
Telefon: 072 - 248 30 29
Onsdagar & torsdagar
matilda.markusson@dorotea.se

Besöksadress:
Parkvägen 1
917 31 Dorotea

Studie- och Yrkesvägledare

Lärcentrum
Matilda Markusson
Telefon: 072 - 248 30 29
matilda.markusson@dorotea.se