Lyssna Insia

Integrationsenheten

Det kommer många människor från andra länder till Sverige och Dorotea. Några väljer att flytta hit frivilligt, andra blir placerade här i kommunen efter flykt, efter risk för hot, våld eller annan utsatthet i sitt tidigare hemland.

Migrationsverkets roll

En person som vill bosätta sig i Sverige och som är medborgare i ett land utanför EU måste söka uppehållstillstånd. Den myndighet som beslutar om vem som får uppehållstillstånd och därmed stanna i Sverige är Migrationsverket.

Arbetsförmedlingens roll

Om en person har fått uppehållstillstånd påbörjas etableringen i den kommun som man antingen bosatt sig i eller den kommun som man blir anvisad till. Det är Arbetsförmedlingen som har samordningsansvaret för de nyanlända som omfattas av etableringsreformen.

Kommunens roll

Kommunen skall genom mottagande och bostadsförsörjning, samhällsorientering, undervisning i Sfi (svenska för invandrare), insatser för barn och ungdomar, försörjning och andra insatser för personer med nedsatt prestationsförmåga samt övriga insatser ge de nyanlända förutsättningar för en bra integration i det nya landet som gynnar etableringen i det svenska samhället.

Uppdaterad den 1 mars 2019

Integrationsenheten

Enhetsansvarig/Rektor
Margareta Skoog
Telefon: 0942 - 141 91
margareta.skoog@dorotea.se

Handledare
Astrid Rönnqvist
Telefon: 0942 - 141 74
Fax: 0942-141 74
Mobil: 070 511 40 28
astrid.ronnqvist@dorotea.se

Besöksadress
Parkvägen 2 - Lärcentrum
917 31 Dorotea