Lyssna Insia

Flyktingmottagningen informerar

Kommunen ska ordna bostad, skola och barnomsorg. Kommunens ansvar är även att tillhandahålla Sfi och 100 timmar samhällsorientering.

Tolk

Om du ska besöka en handläggare i kommunen och talar ett annat språk än svenska har du rätt till tolk. Alla myndigheter bör vid behov anlita tolk när man har kontakt med någon som inte behärskar svenska. 

Myndigheten avgör om tolk ska bokas eller inte, och betalar kostnaden. Tolkarna har tystnadsplikt.

Du kan själv anlita tolk för privat bruk men får då stå för kostnaden själv.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen ska främja och stödja nyanländas etablering och introduktion i samhällslivet. Nyanlända får etableringsersättning utifrån det etableringsprogram som upprättas tillsammans med Arbetsförmedlingen.

Läs mer om Etableringsprogrammet

Ersättning till nyanländ: Försäkringskassan betalar ut etableringsersättning till nyanländ som deltar i aktiviteter enligt etableringsprogrammet.

Bosättningslagen (Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning).

Alla kommuner ska kunna anvisas att ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd. Lagen avser att bidra till en rättvis fördelning av nyanlända i landets kommuner och samtidigt förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden.

Regeringen fattar beslut om länstal. Länsstyrelserna har föreslagit kommuntal och ska medverka till att det finns beredskap hos kommunerna.

Hur många nyanlända som en kommun ska ta emot beror på kommunens befolkningsstorlek, arbetsmarknadsläge samt det sammantagna mottagandet av nyanlända.

Hur ser det ut i Dorotea kommun?

Flyktingmottagningen arbetar med att introducera och vara ett initialt stöd för de nyanlända. 

Kommuntalet för Dorotea år 2020 är 8 nyanlända.

Ersättning till kommunen: För varje person/nyanländ som tas emot får kommunen en schablonersättning från migrationsverket.

För ytterligare information är ni välkomna att ringa eller besöka oss på Dorotea Lärcentrum/Flyktingmottagning, besöksadress: Parkvägen 1 och 2.

Det här erbjuder vi i Dorotea:

Samhällsorientering

Samhällsorienteringen innebär att du får muntlig och skriftlig information om hur samhället fungerar och praktiskt vardagsliv.

Efter kursen får du ett intyg. Kursen är kostnadsfri.

Samhällsorientering

Sfi, Svenska för invandrare

Dorotea Lärcentrum erbjuder alla nyanlända utbildning i svenska.

Sfi, Dorotea vuxenutbildning

 

Uppdaterad den 30 mars 2020

Integrationsenheten

Enhetsansvarig/Rektor
Margareta Skoog
Telefon: 0942 - 141 91
margareta.skoog@dorotea.se

Handledare
Astrid Rönnqvist
Telefon: 0942 - 141 74
Mobil: 070 511 40 28
astrid.ronnqvist@dorotea.se

Besöksadress
Parkvägen 2 - Lärcentrum
917 31 Dorotea