Lyssna Insia

Klagomål inom vuxenutbildning

En positiv utveckling för våra studerande förutsätter goda möjligheter att föra fram klagomål. Vårt mål är att du ska känna att all personal snabbt och konstruktivt tar hand om dina klagomål och därför är det viktigt att du vet vart du ska vända dig.

Inom Dorotea kommun använder vi följande modell

I första hand ska du vända dig till den personal som du möter i det dagliga arbetet eller den personal som du själv anser berörs.

Om du efter samtal med personalen fortfarande har klagomål så kontaktar du i första hand rektorn på skolan.

Om du efter ovanstående kontakter fortfarande har klagomål kontaktar du skolchefen.

Vår erfarenhet är att det personliga samtalet ger bäst förutsättningar att lösa den uppkomna situationen. Även om vi inte kan lämna svar direkt, kommer du att kontaktas så snart som möjligt.

Uppdaterad den 3 mars 2020

Utbildning & Barnomsorg

Skolchef
Marie Blomberg
Telefon: 0942 - 141 02
marie.blomberg@dorotea.se

Rektor 4-9 samt Risbäcks fjällskola
Linda Saarinen
Telefon: 0942 - 141 01
linda.saarinen@dorotea.se

Rektor F-3 samt fritidshem
Elevhälsochef
Tomas Forslund
0942 - 140 96
tomas.forslund@dorotea.se

Rektor förskola
Nicklas Nilsson
Telefon: 0942 - 141 03
nicklas.nilsson@dorotea.se

Studie- och Yrkesvägledare
Matilda Markusson
Telefon: 072 248 30 29
matilda.markusson@dorotea.se

Expedition  Strandenskolan
Telefon: 0942 - 141 00
_____________________________

Lärcentrum

Enhetsansvarig/Rektor
Margareta Skoog
Telefon: 0942 - 141 91
margareta.skoog@dorotea.se

Utbildningssamordnare
Nora Henriksson
Telefon: 0942 - 141 95
Fax: 0942 - 473 36
nora.henriksson@dorotea.se
______________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se