Lyssna

Frågor och svar om prövning inom Vuxenutbildningen

Alla som är bosatta i landet och som inte längre läser vid ungdomsgymnasiet har möjlighet att genomgå prövning via Vuxenutbildningen i alla kurser som det sätts betyg.

Hur ansöker jag om prövning?

Kontakta studievägledaren för att ansöka om prövning.

Kostar det pengar att genomföra en prövning?

Om du inte studerar vid Vuxenutbildningen i Dorotea kommun eller studerar här men vill göra prövning i en ny eller redan godkänd kurs kostar prövningen 500 kronor per kurs.

Prövningen är avgiftsfri för dig som studerar vid Vuxenutbildningen Dorotea kommun och har betyg F eller IG i den kurs/de kurser som ansökningen gäller.

Har det någon betydelse vilken kurs jag väljer att pröva i – en från den gamla gymnasieskolan eller en från den nya?

Kontakta personalen på Lärcentrum. De kan hjälpa till att planera dina fortsatta studier samt reda ut vilka betyg som krävs vid exempelvis högskolestudier.

Jag vill ansöka om prövning i fler än en kurs under samma prövningsomgång. Är detta möjligt?

Ja. Du har rätt att pröva i flera kurser per prövningsomgång. Dock viktigt att du har i åtanke att dina kunskaper kommer att prövas i kursens samtliga moment.

Jag har behov av extra anpassning i prövningssituationen. Hur meddelar jag detta?

Behov av extra anpassning meddelar du i ansökningsformuläret. Viktigt också att du vid informationsträff eller i förberedelsesamtal tydligt meddelar prövningsförrättaren om vilken typ av extra anpassning du har behov av. I samråd med prövningsförrättaren bestäms sedan vilken typ av anpassning som kan erbjudas. Observera att ingen handledning erbjuds inför prövningar.

Vilken typ av extra anpassning kan jag få i prövningssituationen?

Generellt gäller att du kan erbjudas längre skrivtid, uppläsning av frågor samt eventuellt möjlighet att skriva provet i en mindre grupp. Vid prövning i vissa kurser finns även möjlighet att få frågetext uppförstorad samt möjlighet att nyttja talsyntes.

Viktigt att du i samråd med prövningsförrättaren får klart vilken typ av anpassning som kan erbjudas. Observera att ingen handledning erbjuds inför prövningar.

Kan jag få handledning inför prövningen?

Nej. Vi erbjuder ingen handledning. Inför prövning måste du repetera/läsa in kursen samt förbereda dig på egen hand. Har du behov av handledning/undervisning så föreslår vi att du istället ansöker och läser kursen vid vuxenutbildningen.

Prövningstillfället krockar med mina arbetstider eller andra viktiga aktiviteter. Kan jag få en alternativ tid för min prövning?

Nej. Prövning erbjuds i regel endast vid de datum och tider som du är kallad till. För att bli godkänd i en kurs måste du genomföra samtliga prövningsmoment. Med andra ord innebär det att, om du exempelvis missat en fysiklaboration så avbryts hela din prövning. En ny ansökan om prövning till nästa prövningsomgång är det som gäller.

Hur bedömer prövningsförrättaren mina kunskaper vid en prövning?

Prövningsförrättaren bedömer och betygssätter dina kunskaper i hela kursen utifrån de nationellt fastställda kunskapskraven i Skolverkets ämnesplan/kursplan. Prövningen är alltså inte anpassad efter en bestämd kursbok. Länk till ämnesplan/kursplan hittar du här

Var hittar jag information om krav för ett visst betyg?

Information om kunskapskrav för de olika betygsstegen hittar du via Skolverkets länk.

Jag har lämnat in min ansökan om prövning. Hur vet jag att den har nått er?

I samband med att du skickar in din ansökan får du ett bekräftelsemail till den mailadress som du uppgav i din ansökan.  Kontrollera noggrant att de uppgifter som du uppgivit stämmer.

Jag var sjuk och kunde därför inte närvara vid prövningstillfället. Kan jag få göra prövningen vid ett annat tillfälle?

Ja, kontakta studievägledaren för att fylla i en ny ansökan om prövning till nästa prövningsomgång.

Hur får jag mitt betyg efter prövningen?

Efter utförd prövning meddelas du ditt betyg av din prövningsförrättare.

Har du frågor gällande prövningar som inte finns besvarade under Frågor och svar?

Kontakta Lärcentrum

Uppdaterad den 19 oktober 2017

Studie- och Yrkesvägledare

Lärcentrum
Matilda Markusson (föräldraledig)
Telefon: 072 - 248 30 29
matilda.markusson@dorotea.se

Onsdagar & torsdagar

Besöksadress:
Parkvägen 1
917 31 Dorotea