Lyssna Insia

Projekt

SIKT- Samverkan för Integration, Kompetensförsörjning och Tillväxt syftar till att bidra till arbetskrafts- och kompetensförsörjning utifrån målgruppen nyanlända och utrikesfödda. Projektets mål är att fler inom målgruppen nyanlända och utrikesfödda ska nå egen sysselsättning. Projektet bedrivs i kommunerna Åsele, Dorotea, Vilhelmina, Sorsele och Storuman tillsammans med Arbetsförmedlingen.

Projektägare är Region Västerbotten. Projektet kommer att utgå från ett antal så kallade jobbspår, vilka har identifierats och utformats av kommunerna tillsammans med Arbetsförmedlingen och är baserade på det kompetensbehov som finns i respektive kommun. Jobbspåren är ett sätt att kombinera språkutbildning med kortare yrkesutbildning tillsammans med praktik hos potentiella arbetsgivare.

För mer information angående projektet, kontakta Peter Ahlqvist, Lärcentrum.

 

Uppdaterad den 9 mars 2020

Projektledare

Lärcentrum
Peter Ahlqvist
Mobil: 072 - 740 23 83
peter.ahlqvist@dorotea.se

Besöksadress:
Parkvägen 1
917 31 Dorotea