Lyssna

Natur för alla

"Natur för alla" är ett LONA-projekt (Lokala naturvårdsprojekt) som riktar sig till nyanlända i Dorotea kommun. Syftet med LONA är att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor, bland annat genom att bevara och utveckla tätortsnära natur.

Att kunna behålla och erbjuda våra nyanlända kommunmedborgare alternativ som gör att de själva väljer att stanna på orten är viktigt. Vi vill genom skogsrelaterade aktiviteter öka självsäkerheten och visa möjligheterna till en berikad fritid.

Förutom att starta upp en skolskog i Dorotea för målgruppen nyanlända så vill vi även bjuda in lokala föreningar, företag och naturbruksskolor som har stor kunskap inom ämnen som rör skog och friluftsliv. Detta för att planera aktiviteter som rör exempelvis klädsel, fiske, skidåkning, hästar och naturnära turism som kan vara helt främmande för målgruppen. Skolskogen ska vara den naturliga samlingsplatsen för projektet men det ska även finnas utrymme att göra studiebesök i och utanför kommunen.

Bild. Natur för alla, skolskogen med hund i förgrunden.

Aktivitetsplan

Detta projekt kommer att sträcka sig över alla fyra årstider och därför kommer aktiviteterna planeras därefter. I Dorotea är det de naturnära aktiviteterna som lockar många ungdomar och vuxna till vår kommun och i regel är det jakt, fiske, skoteråkning, bär/svampplockning och skidåkning som generellt är populärt. Vi har även ett rikt föreningsliv med många aktiva föreningar som bland annat utövar skidåkning, fiske och ridning.

Bild. Skidåkning.

Projektet kommer att ta hjälp av de lokala föreningarna vid de aktiviteter som behöver deras specialkompetens. Tanken är att deltagarna ska knyta kontakter med föreningar för att sedan på eget initiativ vilja delta i deras fritidsverksamheter.

Bild. Pimpling.

Målgrupp

Kvinnor och män som studerar svenska för invandrare (Sfi) i Dorotea kommun. Åldrarna kan variera allt från 16 till 65 år.

Aktiviteter

Vår ambition är att förlägga en del av sfi-elevernas undervisning till andra och nya miljöer utanför klassrummet. Tanken är att vidga elevernas upplevelser omkring naturen och kulturen i sitt nya hemland och att detta också på sikt befrämjar språkutvecklingen, exempel på aktiviteter nedanför.

Skolskog

Upprätta en Skolskog med vindskydd, eldstad, vedbod med mera.

Bild. Skolskogen.  Bild. Skolskogen.Bild. Skolskogen.  Bild. Skolskogen.
Bild. Skolskogen.  Bild. Skolskogen.

Bygga fågelholkar

Som en del i att vårda viltet så bygger vi fågelholkar som vi sätter upp i skolskogsområdet.

Bild. Teoretisk genomgång i fågelholksbyggande.
Bild. Byggnation av fågelholkar.  Bild. Färdigställande av fågelholkar i skolskogen.Bild. Uppsättning av fågelholkar i skolskogen.

Samarbetspartner

Dorotea Kommun är projektägare och vi samarbetar med det lokala föreningslivet, Skogsstyrelsen, ”Mera skog” Västerbotten och Burträsk naturbruksskola.

Bild. Logotyp. LONA. Lokala Naturvårdssatsningen.   Bild. Logotyp. Dorotea Lärcentrum.

 

Uppdaterad den 12 oktober 2017

Projektledare

Lärcentrum
Peter Ahlqvist
Mobil: 072 - 740 23 83
peter.ahlqvist@dorotea.se

Besöksadress:
Parkvägen 1
917 31 Dorotea