Lyssna Insia

Särskild utbildning för vuxna

Målen för utbildningen är att vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.

Skolformen finns på två nivåer:

  • Grundläggande nivå
  • Gymnasial nivå

Utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar. Den som fått minst utbildning ska prioriteras. (21 kap. skollagen). Denna utbildning genomförs i samarbete med extern aktör.

Kontakta oss på Lärcentrum för mer information

 

 

Uppdaterad den 3 mars 2020