Lyssna Insia

Sfi, Svenska för invandrare

Målet med Sfi är att du ska få kunskaper i det svenska språket. Kunskaper om den svenska kulturen och om svenskt samhällsliv, så att du kan klara vardagsliv, yrkesliv och vidare utbildning i Sverige.

Kursen ska förbereda för en vid och varierande språkanvändning. Den studerande börjar sina studier på den språkliga nivå som bestäms av förkunskaperna och avslutar dem när målen har uppnåtts.

Rätt att delta i studierna har personer som är bosatta (folkbokförda) i kommunen och saknar grundläggande kunskaper i svenska motsvarande slutbetyg från kurs D.

Studieformer
Språkstudierna kan ske på heltid eller deltid. Till Sfi-utbildningen är det kontinuerlig antagning under året och utbildningen ska påbörjas inom tre månader från anmälningstillfället.

Det finns tre olika studievägar som är anpassade för att möta de studerandes olika behov. Varje studieväg innehåller två kurser; A+B, B+C och C+D. Man studerar efter individuella studieplaner och mot individuella mål. Betyg ges efter varje kurs. För fortsatta studier i svenska som andra språk krävs betyg från slutkursen D.

Efter kurserna B, C och D följer ett obligatoriskt nationellt slutprov. För kurserna A till D gäller att betyg sätts efter avslutad kurs, med en betygsskala från F till A. Betyget F är underkänt och betyget A är högsta betyget. Inom den del av utbildningen som gäller läs- och skrivinlärning sätts inte betyg.

Sfi kan kombineras med andra kurser inom komvux i ett individuellt studieprogram, praktik eller arbete. Vi har en bra studiemiljö och tillgång till modern teknik. Alla Sfi-studerande har tillgång datorer.

Kontakta Lärcentrum för ansökan och mer information.

Uppdaterad den 16 mars 2020

Svenska för invandrare

Lärcentrum

Enhetsansvarig/Rektor
Margareta Skoog
Telefon: 0942 - 141 91
margareta.skoog@dorotea.se

Lärare Sfi
Michael Tjernlund
michael.tjernlund@dorotea.se

Lärare Sfi
Irina Popova
irina.popova@dorotea.se

Utbildningssamordnare

Lärcentrum
Nora Henriksson
Telefon: 0942 - 141 95
nora.henriksson@dorotea.se

Besöksadress
Parkvägen 1
917 31 Dorotea

Fax: 0942 - 473 36