Lyssna Insia

Samhällsorientering - för dig som är ny i Sverige

Samhällsorientering är en kurs om det svenska samhället, för dig som är ny i Sverige. Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat. Kursen ger dig viktig information – för en bra start i Sverige!

Samhällsorientering är en lagstadgad undervisning för nyanlända flyktingar samt anhöriginvandrare och är på minst 100 timmar. Ett intyg utfärdas när utbildningen är klar.

Kursinnehåll

Åtta teman ingår i kursen:

 • Att komma till Sverige
 • Att bo i Sverige
 • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
 • Individens rättigheter och skyldigheter
 • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
 • Att påverka i Sverige
 • Att vårda sin hälsa i Sverige
 • Att åldras i Sverige

Vem får läsa samhällsorientering?

Kursen är för dig som är mellan 18 och 64 år, ny i Sverige och har fått uppehållstillstånd, och har ett etableringsprogram från Arbetsförmedlingen eller är anhöriginvandrare.

Du erbjuds inte samhällsorientering om du är

 • medborgare i ett EES-land eller Schweiz
 • gymnasiestuderande
 • arbetskraftsinvandrare
 • gäststuderande eller gästforskare

Mer information om Samhällsorientering (Länsstyrelsen i Västerbotten)

På webbplatsen www.informationsverige.se kan du läsa mer om det svenska samhället. Informationen finns på flera språk.

Uppdaterad den 3 mars 2020

Svenska för invandrare

Lärcentrum

Enhetsansvarig/Rektor
Margareta Skoog
Telefon: 0942 - 141 91
margareta.skoog@dorotea.se

Lärare Sfi
Michael Tjernlund
michael.tjernlund@dorotea.se

Lärare Sfi
Irina Popova
irina.popova@dorotea.se

Utbildningssamordnare

Lärcentrum
Nora Henriksson
Telefon: 0942 - 141 95
nora.henriksson@dorotea.se

Besöksadress
Parkvägen 1
917 31 Dorotea

Fax: 0942 - 473 36