Lyssna

Samhällsorientering - för dig som är ny i Sverige

Samhällsorientering är en kurs om det svenska samhället, för dig som är ny i Sverige. Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat. Kursen ger dig viktig information – för en bra start i Sverige!

Samhällsorientering är en lagstadgad undervisning för nyanlända flyktingar samt anhöriginvandrare och är på minst 60 timmar.

Bild. Samhällsorientering för nyanlända.

Vi genomför samhällsorientering med att deltagarna får läsa texter på svenska eller på sitt modersmål som vi sedan diskuterar och reflekterar runt. Studiebesök samt att informatörer kommer hit och informerar är också något som ingår i kursen.

Kursinnehåll

Åtta teman ingår i kursen:

 • Att komma till Sverige
 • Att bo i Sverige
 • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
 • Individens rättigheter och skyldigheter
 • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
 • Att påverka i Sverige
 • Att vårda sin hälsa i Sverige
 • Att åldras i Sverige

Bild. Samhällsorientering för nyanlända, brandsäkerhet.

Vem får läsa samhällsorientering?

Kursen är för dig som är mellan 18 och 64 år, ny i Sverige och

 • har en etableringsplan och är kommunplacerad.
 • eller är anhöriginvandrare och folkbokfördes i en kommun för första gången efter 1 maj 2013.

Du erbjuds inte samhällsorientering om du är

 • medborgare i ett EES-land eller Schweiz
 • gymnasiestuderande
 • arbetskraftsinvandrare
 • gäststuderande eller gästforskare

Mer information om Samhällsorientering (Länsstyrelsen i Västerbottens)

På webbplatsen www.informationsverige.se kan du läsa mer om det svenska samhället. Informationen finns på flera språk.

Uppdaterad den 16 oktober 2017

Svenska för invandrare

Lärcentrum

Lärare Sfi
Vivianne Svanlund
Mobil: 076 - 792 79 93
vivianne.svanlund@dorotea.se

Lärare Sfi
Michael Tjernlund
michael.tjernlund@dorotea.se

Handledare
Irina Popova
irina.popova@dorotea.se

Besöksadress
Parkvägen 1
917 31 Dorotea

Utbildningssamordnare

Lärcentrum
Nora Henriksson
Telefon: 0942 - 141 95
nora.henriksson@dorotea.se

Besöksadress
Parkvägen 1
917 31 Dorotea

Fax: 0942 - 473 36