Lyssna Insia

Studieekonomi

Du kan söka studiemedel från CSN för studier inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Ansökan

Du ansöker om studiemedel på CSN:s hemsida.
Sök studiemedel i god tid. Du behöver inte invänta antagningsbesked från utbildaren. Kom ihåg att skicka in studieförsäkran till CSN i samband med kursstarten.

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Studiemedel består av bidrag och lån. Du kan söka studiemedel för studier på 100 procent (minst 20 poäng per vecka), 75 procent (15-19 poäng per vecka) eller 50 procent (10-14 poäng per vecka).

Studiemedel kan beviljas i efterhand högst fyra kalenderveckor före den vecka ansökan kommit in till CSN. Har du frågor om studiemedel kan du ringa till CSN på telefon 0771-276 000 eller gå in på deras hemsida www.csn.se

Ansökan Studiestartstöd

Den 2 juli 2017 infördes ett nytt studiestöd. Bidraget kallas studiestartsstöd. Syftet är att öka rekryteringen till studier bland arbetslösa med stort utbildningsbehov, för att stärka deras möjligheter till arbete.

Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få under en kortare tid för att läsa in en gymnasieutbildning och öka chanserna till jobb. Det är hem­kommun­en som i första hand bedömer vilka som tillhör målgruppen för studie­starts­stödet. Det är också där som du gör din ansökan.

För att söka studiestartstöd behöver du:

  • Vara mellan 25-56 år
  • Vara arbetslös och anmäld hos AF, och varit arbetssökande i minst 6 månader
  • Ha kort tidigare utbildning
  • Ha stort behov av utbildning på grundskole- eller gymnasienivå
  • Inte haft studiestöd de senaste 3 åren

Dessa skolformer ger rätt till studiestartstöd:

  • Utbildningar på grundskole- och gymnasial nivå på kommunal vuxenutbildning
  • Allmänna kurser på grundskole- och gymnasial nivå på folkhögskola

Ansökan (pdf)

Läs mer om studiestartstödet

Utbildning i svenska för invandrare - Sfi

Du kan inte söka studiemedel för studier på Sfi.

Studerande högskola

När du studerar på högskola kan du få studiemedel. Det består av bidrag och lån.

Bidrag för vissa studier

Du, som har en funktionsnedsättning, och dina anhöriga kan söka bidrag för vissa studier. Syftet med bidraget är att öka kunskapen om funktionsnedsättningen och förbättra möjligheterna att delta i samhällslivet.

Läs mer om bidrag för vissa studier.

Uppdaterad den 3 mars 2020

Studie- och Yrkesvägledare

Lärcentrum
Matilda Markusson
Telefon: 072 - 248 30 29
matilda.markusson@dorotea.se