Lyssna Insia

Studievägledning

Inom den kommunala vuxenutbildningen i Dorotea kan du läsa kurser på grundläggande och gymnasial nivå, yrkeskurser, utbildning i svenska för invandrare (Sfi) och särskild utbildning för vuxna.
Studie- och yrkesvägledaren finns på Lärcentrum och hjälper dig att planera dina studier.

Du är välkommen att besöka eller ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren på Dorotea Lärcentrum när du vill diskutera och planera ditt studie- eller yrkesval. Du kanske behöver stärka din kompetens genom vidareutbildning, ändra inriktning eller komplettera betyg inför framtida studier.

Det här kan du få hjälp med

  • ansökan och individuell studieplanering
  • vägledning
  • information om utbildning på olika nivåer
  • information om yrkesutbildning
  • hur du kompletterar betyg för behörighet
  • information om studiemedel
  • slutbetyg
  • validering och prövning

Välkommen att boka tid! Inför första mötet, kom ihåg att ta med dig dina tidigare betyg.

Mycket information kring utbildningar finns på utbildningsinfo.se

Om Studera.nu

Studera.nu är webbplatsen som ska informera och inspirera hela vägen in på högskolan, genom studier, utlandsstudier, master-år och kanske till och med forskarstudier. Anmälan till högskolan görs på vår systerwebbplats Antagning.se. Bakom Studera.nu står Universitets- och högskolerådet (UHR).


Poängsystem i olika utbildningsformer

Utbildningsform 1 vecka   1 termin    1 år    
Universitet/högskola (hp, efter 2007) 1,5 30 60
Universitet/högskola (p, före ht 2007) 1 20 40
Yrkeshögskola, YH 5 100 200
Kommunal vuxenutbildning 20 400 800

Från och med antagningen hösten 2010
ändrades reglerna för antagning till högskolan.

De viktigaste är:

  • Kraven för grundläggande behörighet skärptes.

  • Du måste ha ett slutbetyg, avgångsbetyg eller gymnasieexamen. Ett samlat betygsdokument, utdrag ur betygskatalog eller studiebevis ger inte längre grundläggande behörighet.


Meritpoäng
Det finns övergångsregler som är viktiga att känna till, läs mera på www.studera.nu där finns alla övergångsregler.

Räkna ut din meritpoäng
Med det nya antagningssystemet till högskolan har det blivit mer komplicerat att räkna ut sin meritpoäng. Räkna ut din meritpoäng på www.meritpoang.se

 

Uppdaterad den 9 mars 2020