Lyssna

Uppdragsutbildningar

Dorotea Lärcentrum erbjuder följande kurser under våren 2018

Arbete på väg nivå 1 och 2 – Säkerhet på väg
Torsdag 15 februari

Målgrupp: Kursen vänder sig till personer som arbetar med vägarbete på eller vid allmänna vägar, med byggande, underhåll eller drift.

OBS! Sista anmälningsdag:  31 januari


Heta arbeten
Tisdag 27 februari

Alla arbeten som utförs med verktyg som avger värme eller gnistor kallas heta arbeten. Exempel på sådana arbeten är: Svetsning, lödning, arbete med rondell, uppvärmning, torkning och skärande bearbetning.

Kursinnehåll:

 • Allmänt om heta arbeten
 • Brandskyddsorganisation
 • Brandfarliga varor
 • Förebyggande brandskydd
 • Släckutrustning och brandsläckning
 • Arbetsredskap vid heta arbeten
 • Om det brinner
 • Tätskiktsarbete
 • Försäkringarna
 • Ansvar
 • Praktiska släckningsövningar


Efter utbildningen erhålls ett utbildningsbevis som är giltigt i fem år.

OBS! Sista anmälningsdag:  12 februari


Arbete på väg nivå 3A – Utmärkningsansvarig
Två heldagar: 28 februari och 1 mars

Målgrupp: Alla som ska utföra utmärkning av markplacerade vägmärken och skyddsanordningar.
Förhandskrav: Kompetens enligt nivå 2 (Säkerhet på väg-fordon).

OBS! Sista anmälningsdag:  12 februari


Bättre arbetsmiljö (Bam)
1+1 dag med hemuppgifter mellan dagarna.
18 april och 2 maj

Målgrupp: Företagsledare, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga mfl.
Kursinnehål: Roller och ansvar med arbetsmiljön, regler, AML, AMF, SAM,
systematiskt Bam i praktiken med mera.

OBS! Sista anmälningsdag:  28 mars


För ytterligare information och anmälan:
Kontakta Dorotea Lärcentrum 0942-141 91 eller 070-395 39 90
E-post: margareta.skoog@dorotea.se
Besöksadress: Parkvägen 1

Uppdaterad den 18 januari 2018

Enhetsansvarig

Lärcentrum
Margareta Skoog
Telefon: 0942 - 141 91
margareta.skoog@dorotea.se

Besöksadress:
Parkvägen 1
917 31 Dorotea

Fax: 0942 - 473 36