Lyssna Insia

Uppdragsutbildningar

Dorotea Lärcentrum erbjuder kursen:

Yrkesförarkompetens - Fortbildning YKB
Delkurs 3 - Lagar och regler
Fredag 9 november - Dorotea Lärcentrum

Ett yrkeskompetensbevis gäller i fem år och föraren ska inom femårsperioden genomgå en fortbildning om minst 35 timmar.

För ytterligare information:
Kontakta Dorotea Lärcentrum 0942-141 91 eller 070-395 39 90
E-post: margareta.skoog@dorotea.se
Besöksadress: Parkvägen 1

Uppdaterad den 1 mars 2019

Enhetsansvarig

Lärcentrum
Margareta Skoog
Telefon: 0942 - 141 91
margareta.skoog@dorotea.se

Besöksadress:
Parkvägen 1
917 31 Dorotea

Fax: 0942 - 473 36