Lyssna Insia

Vem får studera?

Utbildning på grundläggande nivå

Rätt till grundläggande vuxenutbildning har du:

 • från och med 1 juli det år du fyller 20 år
 • som saknar de kunskaper som barn och ungdomar får i grundskolan

Utbildning på gymnasial nivå

Behörig att delta i gymnasial vuxenutbildning är du:

 • från och med 1 juli det år du fyller 20 år
 • om du saknar eller har brister i de kunskaper som kursen ska ge
 • som har förutsättningar att följa kursen

Behörig är också du som är under 20 år och har gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasieskolan.

Om flera behöriga söker en kurs och inte alla får plats ska ett urval ske.

Utbildning i svensk för invandrare - Sfi

Rätt att studera på Sfi har du:

 • från och med 1 juli det år du fyller 16 år
 • som inte har grundkunskaper i svenska
 • som är folkbokförd i Dorotea kommun

Särskild utbildning för vuxna

Utbildning på grundläggande nivå

Du som har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada har rätt till utbildning:

 • från och med 1 juli det år man fyller 20 år
 • som saknar sådana kunskaper som utbildningen i grundsärskolan syftar till att ge
 • som har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen

Utbildning på gymnasial nivå

Du som har en utvecklingstörning är behörig att delta:

 • från och med 1 juli det år man fyller 20 år
 • har gått färdigt gymnasiesärskolan men saknar kunskaper i vissa ämnen
 • behöver ominlärning på grund av en nyförvärvad hjärnskada
 • har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen

Om flera behöriga söker en kurs och inte alla får plats ska ett urval ske.

Uppdaterad den 16 mars 2020

Studie- och Yrkesvägledare

Lärcentrum
Matilda Markusson
Telefon: 072 - 248 30 29
matilda.markusson@dorotea.se