Lyssna Insia

Urval grundläggande och gymnasiekurser

Förordning om vuxenutbildning

Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning

3 kap. Behörighet och urval

Urval

7 §   Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Vid detta urval ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till en sökande som har kort tidigare utbildning och som
   1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
   2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering, eller
   3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller planerat yrkesval.

Något urval ska inte göras i fråga om sådan kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som en sökande har rätt att delta i enligt 20 kap. 19, 19 a eller 19 b § skollagen (2010:800). Förordning (2016:1185).

8 §   Om samtliga behöriga sökande till särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Vid detta urval ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till en sökande som har kort tidigare utbildning och som
      1. inte tidigare har deltagit i motsvarande utbildning,
   2. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
   3. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat inom gymnasiesärskolan, eller
   4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller planerat yrkesval.

Första stycket 3 gäller även om den sökande har avslutat studierna inom gymnasiesärskolan, men utan att få gymnasiesärskolebevis. Förordning (2013:750).

 

Uppdaterad den 16 mars 2020

Studie- och Yrkesvägledare

Lärcentrum
Matilda Markusson
Telefon: 072 - 248 30 29
matilda.markusson@dorotea.se