Välkommen till Dorotea kommun!

Nyheter

 • Håll igen på vattenförbrukningen!

  2015-11-27 | På grund av problem med elförsörjning som berör vattenförsörjningen till Dorotea samhälle så ber vi er alla att vara återhållsamma med vattenförbrukningen. Vi har tyvärr inte fått nåt besked från E.on när problemen kan vara lösta.

  Tack för att ni hörsammar vår vädjan!

  Tekniska enheten, Dorotea kommun
 • Information från E.ON Elnät

  2015-11-27 | Just nu är 175 kunder strömlösa i Strömsund och 7 kunder strömlösa i Dorotea. Vi räknar med att alla kunder får tillbaka strömmen under eftermiddagen. Det är inga allvarliga skador på elnätet d.v.s. inga linor som gått av eller stolpar som är knäckta.
   
  Vi har nu besiktat elnäten från helikopter runt Strömsund, Norråker, Dorotea och Hoting. Vi har därmed en bra bild av vilka åtgärder vi behöver vidta för att minska risken för nya avbrott. I första hand behöver vi avverka träd som böjt sig mot ledningarna p.g.a. snölast.
   
  På måndag börjar en helikopter med gripklo och klippaggregat att ”plocka bort” dessa träd. Det är mycket effektivt och medför liten risk för strömavbrott. Helikoptern kan ”plocka bort” ca. 30 träd per timme. Om det görs manuellt klarar två man endast enstaka träd per timme. Träd kommer ändå att avverkas manuellt.
   
  Vi undersöker om vi kan få tag i ytterligare en helikopter med gripklo och klippaggregat. I så fall ansluter den under nästa vecka. Målsättning är att avverka hundratals träd i ert område så att vi minskar risken för nya avbrott i vinter.
   
  Vår entreprenör One Nordic har åtta man i beredskap i helgen för att effektivt kunna avhjälpa eventuella strömavbrott
 • Levande ljus och adventstider

  2015-11-27 | Statistiskt sett kommer massor med hus att brinna under December pga. levande ljus. Största bovarna är adventsljusstakarna och glömda ljus. Ha aldrig brännbar mossa mm i ljusstakarna.

  Den som tänder ljuset har också ansvaret att ljuset släcks. Lämna aldrig ett levande ljus utan tillsyn!
 • Information från E.ON Elnät

  2015-11-26 | E.ON Elnät har besiktat elledningarna runt Strömsund från helikopter och ser att snö har frusit fast på träd och ledningar. Detta kan orsaka strömavbrott och nu kommer drygt 100 träd i närheten av ledningarna att tas ned. För att kunna ta ner en del träd på ett säkert sätt kan det bli nödvändigt att göra korta strömavbrott. Om man är ute i skog och mark ska man vara vaksam på att elledningar kan hänga lågt.
   
  E.ON Elnät kommer de närmaste dagarna att besikta elledningarna från helikopter runt Norråker, Dorotea och Hoting. Därefter kommer nödvändiga åtgärder att vidtas för att minska risken för strömavbrott.
   
  E.ON Elnät har höjd beredskapen över helgen för att snabbt kunna åtgärda eventuella strömavbrott i Strömsunds och Dorotea kommuner.
 • Näringslivs-Nytt November 2015

  2015-11-26 | Det här nyhetsbrevet har skickats ut via mail till företagen i vårt företagsregister.

  Om du inte fått nyhetsbrevet, kontakta oss på naringsliv@dorotea.se så lägger vi till din mailadress. Vissa har haft problem att få vårt nyhetsbrev - börja med att kontrollera om mailet hamnat i er skräpkorg.

  Nyhetsbrevet finns också att läsa här på webben, både på startsidan under Gå direkt till men även under Näringslivsfliken.

  Bengt Strömgren
  Näringslivschef Dorotea kommun
 • Information om kommunens ökade mottagande av ensamkommande barn

  2015-11-26 | Dorotea kommun tar emot asylsökande ensamkommande barn på uppdrag av Migrationsverket. Kommunen ansvarar för ensamkommande barns mottagande, omsorg och boende.