Välkommen till Dorotea kommun!

Nyheter

 • Dorotea Lärcentrum erbjuder bygg- och industrikurser!

  2015-03-03 | Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-U och BAS-P

  Byggsektorn är hårt drabbad av olyckor på arbetsplatserna. Vid varje byggprojekt skall byggherren utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för utförandet som kallas BAS-U samt en för planering och projektering som kallas BAS-P, detta kan vara samma person.
 • Dorotea Lärcentrum erbjuder Trafikverkets kompetenskurser!

  2015-03-03 | Arbete på väg nivå 3A - Utmärkningsansvarig

  Utbildning för alla som ska utföra utmärkning av markplacerade vägmärken och skyddsanordningar. Utbildningen följer Trafikverkets riktlinjer.
 • Björnrycket 2015 - 14 Mars

  2015-03-02 | Fisketävlingen på Bergvattensjön
  Mitt i byn!

  14:e Mars 13.00-15.00

  Startkort 100 kr.

  Förköp fram till 12/3.

  På förköpet utlottas en Bastutunna.

  Arr: Lions i Dorotea
 • Information till dem som hyr ut stugor/fritidsboende

  2015-02-27 | Vi har förstått att många fritidshusägare hyr ut sina stugor/hus regelbundet. De flesta har även valt betalsopsäck istället för sopkärl.

  Betalsopsäck är ett alternativ för fritidshusägare som endast själva nyttjar sitt fritidshus. Vid uthyrning av stugor är inte betalsopsäck ett alternativ då stugan inte kan anses vara ett fritidshus i den bemärkelsen. Det blir inte heller ekonomiskt fördelaktigt om stugan används regelbundet (varesig för de som hyr ut sina stugor eller de som endast nyttjar sitt fritidshus själva).
 • Information till dig som har TV & Internet från Doroteahus

  2015-02-26 | Dorotea kommun har tagit över nätet för TV & Internet från Doroteahus i Dorotea AB och från och med kvartal 2, 2015 kommer du som kund få dina fakturor för TV & Internet från Dorotea kommuns Bredbandsnät.
 • Detaljplan utställd för samråd

  2015-02-26 | Just nu finns detaljplan för del av Torget för samråd.

  Planförslaget finns utställt för samråd. Synpunkter ska vara inlämnade senast 17 mars 2015.