Välkommen till Dorotea kommun!

Nyheter

 • Simhallen åter öppen

  2016-12-09 | Simhallen är nu åter öppen enligt ordinarie öppettider efter tidigare reparationsarbete.

 • Öppettider och händelser Simhall & MB under jul- och nyårsveckorna

  2016-12-09 | Här kan du läsa om händelser och öppettider under Jul- och Nyårsveckan.

  Vi tackar alla våra gäster för  i år och önskar er en riktigt god jul och ett gott nytt år!
  /MB Personal
 • Medborgarlöfte

  2016-12-09 | Dorotea kommun har nu tecknat ett samverkansavtal med Polisen - Medborgarlöfte 2017.

  Samverkan mellan polis och kommun är en förutsättning för ett effektivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Medborgarlöftet är ett löfte om konkreta aktiviteter från polis och kommun i syfte att höja tryggheten och minska brottsligheten.
 • Föreläsning om popretorik

  2016-12-06 | Kjell Dahlins föreläsningar bygger på tre saker.
  Intelligens, igenkänning och humor.

  Till dags dato har fler än 15 000 personer hört Kjells livsbejakande budskap om retorik och attityder. Med en bred bakgrund från områdena service, försäljning, marknadsföring och HR har Kjell Dahlin många erfarenheter att ösa ur.
 • Kungörelse kommunfullmäktige

  2016-12-05 | Dorotea kommunfullmäktige sammanträder måndag 12 december kl. 13.00 i Medborgarhuset i Dorotea.

  Sammanträdet direktsänds via Dorotea TV. (Frekvens 303,25, Kanalnr. S07)

  Dagordningen anslås i kommunhuset senast måndag 5 december, och handlingarna finns därefter tillgängliga i kommunhusets reception samt vid sammanträdet.

  Sammanträdet är offentligt och alla hälsas välkomna att närvara som åhörare.
 • Dorotea stärker elevhälsan

  2016-12-01 | Specialpedagogiska skolmyndigheten uppmärksammar Dorotea kommun som bra exempel på hur man vill stärka elevhälsan!
 • Halkskydd till invånare över 65 år

  2016-12-01 | Enligt beslut i kommunfullmäktige ska halkskydd delas ut till alla invånare över 65 år i Dorotea kommun.

  Vecka 49 startar utdelningen.


 • Kungörelse - Utställning av plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS), Dorotea kommun

  2016-11-29 | Ett förslag till plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) har upprättats och finns utställt för granskning under tiden 1 december 2016 - 31 januari 2017. Planen kommer att ligga som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.