Lyssna

Anslagstavla

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll 2018-11-20

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum
2018-11-20
Paragrafer
145-149
Datum då anslag sätts upp
2018-11-21
Datum då anslag tas ned
2018-12-13
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Monica Gahlin

Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Uppdaterad den 16 augusti 2018

Tillkännagivanden /kungörelser

Om Anslagstavlan

Detta är den digitala versionen av Dorotea kommuns officiella anslagstavla som finns i kommunhuset i Dorotea. Här presenterar kommunen anslag och kungörelser.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?
Efter ett sammanträde så publicerar kommunen när protokollet är justerat. Beslut kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum.

Vad innebär kungörelser?
Att kungöra är detsamma som att offentliggöra att exempelvis ett sammanträde ska hållas eller när kommunen vill samråda med en större del av befolkningen. Kungörelsen publiceras på hemsidan och på kommunens anslagstavla.

Har du frågor?
Om du undrar något gällande anslagstavlan, kontakta oss på info@dorotea.se.