Anslagstavla

Justerade protokoll

Protokoll kommunstyrelsen Kommunstyrelsen
Uppsatt 2022-10-07 Tas ner 2022-10-31
Protokoll kommunstyrelsens allmänna utskott Kommunstyrelsens allmänna utskott
Uppsatt 2022-09-19 Tas ner 2022-10-11
Protokoll överförmyndarnämnd Överförmyndarnämnd
Uppsatt 2022-09-16 Tas ner 2022-10-09
Protokoll Vård- och stödutskottet Vård- och stödutskottet
Uppsatt 2022-09-15 Tas ner 2022-10-07
Uppdaterad den 16 augusti 2018

Tillkännagivanden /kungörelser

Om Anslagstavlan

Detta är den digitala versionen av Dorotea kommuns officiella anslagstavla som finns i kommunhuset i Dorotea. Här presenterar kommunen anslag och kungörelser.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?
Efter ett sammanträde så publicerar kommunen när protokollet är justerat. Beslut kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum.

Vad innebär tillkännagivanden?
Att tillkännage är detsamma som att offentliggöra att exempelvis ett sammanträde ska hållas eller när kommunen vill samråda med en större del av befolkningen. Tillkännagivelsen publiceras på hemsidan och på kommunens anslagstavla.

Har du frågor?
Om du undrar något gällande anslagstavlan, kontakta oss på info@dorotea.se.