Lyssna

Anslagstavla

Justerade protokoll

Protokoll kultur- och utbildningsnämnden Kultur- och utbildningsnämnden
Uppsatt 2018-09-21 Tas ner 2018-10-15
Protokoll kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Uppsatt 2018-09-19 Tas ner 2018-10-11
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott
Uppsatt 2018-09-17 Tas ner 2018-10-09
Protokoll Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens arbetsutskott
Uppsatt 2018-09-11 Tas ner 2018-10-03
Protokoll kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Uppsatt 2018-09-10 Tas ner 2018-10-02
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott
Uppsatt 2018-09-03 Tas ner 2018-09-25
Uppdaterad den 16 augusti 2018

Tillkännagivanden /kungörelser

Om Anslagstavlan

Detta är den digitala versionen av Dorotea kommuns officiella anslagstavla som finns i kommunhuset i Dorotea. Här presenterar kommunen anslag och kungörelser.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?
Efter ett sammanträde så publicerar kommunen när protokollet är justerat. Beslut kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum.

Vad innebär kungörelser?
Att kungöra är detsamma som att offentliggöra att exempelvis ett sammanträde ska hållas eller när kommunen vill samråda med en större del av befolkningen. Kungörelsen publiceras på hemsidan och på kommunens anslagstavla.

Har du frågor?
Om du undrar något gällande anslagstavlan, kontakta oss på info@dorotea.se.