Lyssna Insia

Val och antagning

Val till gymnasieskolorna sker under två perioder - en ordinarie valperiod och en omvalsperiod.

Ordinarie valperiod är 11 januari – 13 februari 2017.

Omvalsperiod 12 april – 4 maj 2017.

Den slutgiltiga antagningen är klar i slutet av juni. Därefter har du hela juli på dig att svara på antagningsbeskedet. Alla måste svara!

Reservtagningen påbörjas i augusti 2017. Då är det även möjligt att söka till lediga platser.

OBS! Tänk på att andra ansökningstider kan gälla till riksgymnasium och idrottsgymnasium.

Uppdaterad den 24 januari 2017

Kommunala aktivitetsansvaret

Dorotea kommun har ett aktivitetsansvar för ungdomar folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år och inte genomför eller har fullgjort utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller mosvarande utbildning.

Det innebär att kommunen är skyldig att hålla sig informerad om vad ungdomar har för sysselsättning och erbjuda lämpliga individuella insatser. Med andra ord får du hjälp med att finna vägar till studier, praktik eller arbete.

Ta gärna kontakt med studie- och yrkesvägledaren för mer information.

Studie & Yrkesvägledare

Matilda Markusson
Telefon: 072 248 30 29
matilda.markusson@dorotea.se