Gör din felanmälan

Här kan du anmäla fel och skador på sådant kommunen äger eller förvaltar.

Vad kan jag anmäla?

Du kan anmäla skador och funktions- eller skötselbrister på sådant som kommunen äger eller förvaltar. Det kan gälla bredband, gator och vägar (inklusive vinterväghållning), gatubelysning, parker, naturmark, lekplatser, fastigheter, idrottsanläggningar, motionsspår och övriga anläggningar i Dorotea kommun.

Felanmälan via webbformulär

Du kan göra din felanmälan direkt via vårt webbformulär. Där kan du även lämna synpunkter, berömma oss eller lämna klagomål.

Felanmälan via webbformulär

Övriga kontaktvägar

Gator, vägar, renhållning, vatten och avlopp

Felanmälan som gäller kommunens gator och vägar samt vatten och avlopp görs vardagar 8-15 till 0942-140 00 (växel).

Övrig tid görs felanmälan till 0910-365 40.

Du kan med fördel använda vår e-tjänst för din felanmälan:

Länk till felanmälan för gator, vägar, renhållning, belysning, vatten och avlopp.

Fastigheter

Felanmälan av fastigheter går via Doroteahus.

Du kan lämna din felanmälan vardagar 08.00-11.00 på tel: 0942-140 55.

Du kan även anmäla via mejl: felanmalan.fastighet@dorotea.se

Övrig tid görs akuta felanmälningar till 0942-140 57.

Bredband och Kabel-TV

Du kan lämna din felanmälan vardagar 8-15 till 0942-140 00.

Övrig tid felanmäler du till 0910-365 40.

OBSERVERA! Om du gör en felanmälan och det visar sig att felet var på din egen utrustning, kommer du att faktureras 300 kronor. 

Länk till felanmälan Bredband och TV

Uppdaterad den 10 november 2023,