E-tjänster och blanketter

Vi bygger successivt ut vår e-tjänstekatalog.

Vi har olika typer av formulär. Vissa är enkla pdf-blanketter som går att fylla i på dator men som måste skrivas ut för att signeras och skickas in. Vi har även formulär med ifyllningshjälp, även dessa behöver man skriva ut och signera. Det vi hela tiden arbetar med är att få in fler e-tjänster i vår katalog. E-tjänster är ansökningar, anmälningar och andra sorters formulär som man kan signera digitalt och skicka in direkt.

Flera av e-tjänsterna kräver e-legitimation. Länk till hur du laddar ner och använder e-legitimation:

https://www.bankid.com/

E-legitimation är en elektronisk id-handling som är jämförbar med ditt körkort eller ID-kort och är en personlig handling. Med hjälp av e-legitimation kan du logga in samt signera handlingar digitalt och på ett säkert sätt styrka din identitet.

OBSERVERA! Vissa typer av ansökningar kräver att fler än en person skriver under ansökan, till exempel då båda vårdnadshavare måste skriva under.

Länk till kommunens e-tjänster, formulär och blanketter

Dina uppgifter registreras

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Dorotea kommun, sparas i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Om du är missnöjd med hur Dorotea kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Länk till läs mer om hur kommunen hanterar dina personuppgifter

Länk till Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Uppdaterad den 14 november 2022,