Infrastruktur och bredband

Infrastruktur och bredband handlar om kommunikationer, såväl på vägar som i datanät, det vill säga fibernät.

Dorotea kommun ansvarar för vägarna inom samhället. Övriga vägar ansvarar Trafikverket för. Under länkarna i vänstermenyn kan du läsa mer om lokala trafikföreskrifter, parkeringstillstånd för rörelsehindrade med mera. Du kan även läsa om vad du kan tänka på när det är dags för städning och snöröjning av vägar och mycket mer.

DoroNet ansvarar för bredbandsutbyggnaden i kommunen. All utbyggnad sker med fiberoptik, vilket kan anses vara en flerfilig motorväg för datakommunikation! På dessa sidor kan du läsa mer om vad som gäller för dig som vill skaffa fiber och/eller kabel-tv, eller för dig som redan är kund hos oss!

Uppdaterad den 14 november 2022,

Trafik & Infrastruktur

Trafikenheten
(parkeringstillstånd, undantag från terrängkörningslagen med mera)

Registrator/Administration
Kristina Edvall
Telefon: 0942 - 141 61

Ansvarig nämnd
Miljö- och byggnadsnämnden
miljo.bygg@dorotea.se
_____________________________

Planering Kollektivtrafik

Kontaktperson för Länstrafiken

Monica Gahlin
Telefon: 0942-140 00 (vxl)
monica.gahlin@dorotea.se

Nås säkrast via mail samt
via telefon på tisdagar

_____________________________

Stadsnätsenheten

Stadsnätsansvarig

Emma Björn
Telefon: 0942 - 140 28
emma.bjorn@dorotea.se