Bredband och TV

Våra hem blir smartare och allt fler tjänster kräver en snabb och stabil uppkoppling. I Dorotea kommun har vi fiber i tätorten men även i många av våra byar. Vårt stadsnät heter DoroNet och är ett öppet stadsnät. DoroNet kan även leverera TV i fibernätet.

Vi jobbar hela tiden för att fortsätta utbyggnaden av fibernätet i kommunen. 

Uppdaterad den 14 november 2022,

DoroNet - Stadsnätsenheten

Växel: 0942 - 140 00 
bredband@dorotea.se
tv@dorotea.se

Postadress
Dorotea kommun
917 81 Dorotea

Besöksadress
Storgatan 42