Lyssna Insia

Bredband och TV

Tillgång till en säker och stark internetuppkoppling blir allt viktigare för både privatpersoner och företag. Allt mer sker på nätet och det ställer krav på snabbhet och kvalité när det gäller kontakt med kunder, administration, inköp, ekonomiska transaktioner eller möjlighet arbeta på distans.

DoroNet kan dessutom leverera TV i kabel-tv nätet och i vissa fall även i fibernätet.

I Dorotea pågår utbyggnad av fiber både i tätorter och på landsbygden.

Optisk fiber ger en snabb, stabil och säker uppkoppling med tillgång till telefon, TV och internet.

Uppdaterad den 25 maj 2018

DoroNet - Stadsnätsenheten

Växel: 0942 - 140 00 
Fax: 0942 - 140 01
bredband@dorotea.se
tv@dorotea.se

Postadress
Dorotea kommun
917 81 Dorotea

Besöksadress
Storgatan 42