Hjälpmedel och bostadsanpassning

För att få stöd i vardagen för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning finns det möjlighet till bra hjälpmedel och hjälp med bostadsanpassning.

Hjälpmedel

Ett hjälpmedel innebär för många ett självständigare liv. En rollator kan göra det lättare att gå. En duschbräda kan göra att du själv klarar - och vågar - duscha.

Bostadsanpassning

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om att få bidrag till att anpassa din bostad. Du kan behöva anpassa din bostad för att till exempel ta dig in och ut ur bostaden. Anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

Du kan få hjälp att hitta rätt stöd utifrån dina behov, så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Uppdaterad den 14 november 2022,

Hemsjukvård

Kommunens distriktsköterskor
Telefon: 0942-140 54, 0942-140 03
Telefontid: 08:00-09:00
Fax: 0942-100 13
hemsjukvarden@dorotea.se

Arbetsterapeut
Telefon: 0942-141 84, 0942-140 04

Sjukgymnast/fysioterapeut
Telefon: 0942-141 24

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.

Energi- och klimatrådgivare
Jamal Mouneimne
Telefon: 0933 - 141 39
Telefontid: mån, tis, tor 13:00 - 14:00
jamal.mouneimne@vindeln.se