Grafiska element

Dorotea kommun är en av totalt 22 samiska förvaltningskommuner runt om i Sverige. I den grafiska profilen har det införlivats ett traditionellt sydsamiskt flätmönster, för att ytterligare stärka budskapet som samisk förvaltningskommun.

Dekor, bakgrundsplattor
Dekoren används främst som bakgrundsplatta för inverterad rubrik- och ingresstext. Dekoren finns i olika varianter för ett varierat grafiskt uttryck. Dekoren får beskäras för att passa enheten eller formatet.

Dekor Puff
En puff med dekor kan användas för korta, slagkraftiga budskap. Används främst vid annonsering. Centrerad text, Myriad Regular/Myriad Bold, Radavståndet är 1 ggr teckenstorleken, till exempel 10/10.  Textblocket roteras 11.35 grader. Puffen får storleksförändras men inte beskäras.

Dekorplattor, för tryck

Doroteakommun_Skog.eps

Doroteakommun_platta.eps

Doroteakommun_skog.ai

Dorotea kommun_platta.ai

Dekorplattor, för dokument

Doroteakommun_Skog.png

Doroteakommun_platta.png

Puff, för tryck

Doroteakommun_puff.eps

Doroteakommun_puff.ai

Puff, för dokument

Doroteakommun_puff.png

 

 

 

Uppdaterad den 16 september 2019