Logotyper

Nedladdningsbara filer finns längre ner på sidan.

Om logotypen
Kommunens logotyp är en av de viktigaste symbolerna för kommunen. Den utgör grunden i kommunens visuella identitet och ska användas som avsändare i all kommunikation. Därför är det viktigt att logotypen behandlas konsekvent och varsamt.

Logotypen består av två delar; symbolen och ordbilden med kommunens namn, både på svenska och sydsamiska. Dessa bildar tillsammans en helhet och får aldrig ritas om eller förvrängas. Använd alltid de färdiga logooriginal som finns framtagna.

I löpande text skrivs kommunens namn med versala inledningsbokstäver, Dorotea kommun och med ett mellanslag mellan Dorotea och kommun.

Kommunens logotyp ska alltid finnas med i de sammanhang där kommunen står som avsändare och kan även användas i samverkan med andra.

Logotypen får inte beskäras, vridas, typograferas om, färgsättas annorlunda eller på annat sätt avvika från originalet.

Logotypvarianter
Logotypen finns i tre olika färgsättningar: Svart, vit och rödgul.


        


Den svarta eller vita används i allra flesta sammanhang, exempelvis trycksaker, presentationer, skyltar och i digitala kanaler. Logotypen ska alltid användas med god konstrast mot bakgrunden så att den framträder tydligt.

Den rödgula logotypen används endast i formella sammanhang och där den inte påverkas negativt av andra färger och innehåll, exempelvis på brev, skrivelser, flaggor eller liknande.

Rätt logotypvariant i rätt sammanhang säkerställer att logotypen syns tydligt och har god läsbarhet.

Placering
Logotypen ska placeras mot vita och ljusa neutrala bakgrunder eller svarta och mörka neutrala bakgrunder. Logotypen kan appliceras mot en bild förutsatt att bakgrunden är tillräckligt ljus och lugn.

Logotypen får aldrig läggas mot en färgad bakgrund som är störande eller mot bilder med störande element.

Logotypen sätts i regel i något av de fyra hörnen. Detta gäller för trycksaker, annonser och digitala presentationer. Undantag från grundregeln kan göras om exempel logotypen ska synas på långt avstånd, exempelvis skyltar, flaggor och liknande. 

Här ser du några exempel på hur man kan använda logotypen samt hur man inte ska använda den.

Storlekar
Minsta storlek är 11 mm höjd för liggande logotyp respektive 18 mm för stående logotyp.

Frizon
För att logotypen ska uppfattas tydligt ska den alltid omges av en frizon, ett minimiavstånd till annan grafik, text eller bild. Ju mer friyta som finns runt logotypen, desto tydligare framträder den. 

Friytan utgår från bredden och höjden på bokstaven D i ordbilden.

 

Dorotea kommun, för tryck

Doroteakommun_svart.eps

Doroteakommun_svart.ai

Dorotea kommun_vit.eps

Dorotea kommun_vit.ai

Dorotea kommun_gulrod.eps

Dorotea kommun_gulrod.ai

Dorotea kommun, för skärm och dokument

Doroteakommun_svart_liggande.png

Doroteakommun_svart_staende.png

Doroteakommun_vit_liggande.png

Doroteakommun_vit_staende.png

Doroteakommun_gulrod_liggande.png

Doroteakommun_gulrod_staende.png

Saknar du något format, ta kontakt med kommunikatören.

 

Uppdaterad den 16 september 2019