Kommunvapnet

Tidigare var vapnet Dorotea landskommuns vapen, men togs över av den nya kommunen.

Björnen är en symbol för den lokala faunan, då Dorotea är en av de platser i Sverige där det historiskt sett har funnits flest björnar.

Kronan står för drottning Fredrika Dorothea Wilhelmina, Gustav IV Adolfs hustru, som har gett Dorotea dess namn.

Den heraldiska beskrivningen är: “I ett fält av guld, en röd björn med blå tunga och klor, och däröver en röd ginstam belagd med en krona av guld”

PMS-färgkoder
Röd: 186
Gul: 109 (om gul används istället för guld)
Blå: 300

Kommunvapnet får inte användas utan godkännande.

Kontakt kanslichef, 0942-140 12.

Dorotea kommuns kommunvapen

Uppdaterad den 14 november 2022,

Kanslichef

Magdalena Eliasson
Telefon: 0942 - 140 12
magdalena.eliasson@dorotea.se