Lyssna Insia

Kommunvapnet

Tidigare var vapnet Dorotea landskommuns vapen, men togs över av den nya kommunen.

Björnen är en symbol för den lokala faunan, då Dorotea är en av de platser i Sverige där det historiskt sett har funnits flest björnar.

Kronan står för drottning Fredrika Dorothea Wilhelmina, Gustav IV Adolfs hustru, som har gett Dorotea dess namn.

Den heraldiska beskrivningen är: “I ett fält av guld, en röd björn med blå tunga och klor, och däröver en röd ginstam belagd med en krona av guld”

PMS-färgkoder
Röd: 186
Gul: 109 (om gul används istället för guld)
Blå: 300

Kommunvapnet får inte användas utan godkännande.

Kontakt kanslichef, 0942-140 12.

Dorotea kommuns kommunvapen

Uppdaterad den 20 maj 2021

Kanslichef

Magdalena Eliasson
Telefon: 0942 - 140 12
magdalena.eliasson@dorotea.se