Lyssna Insia

Byta skola eller program

Det är möjligt att byta skola eller program. Beroende på när man vill byta görs det via olika kontaktvägar.

Under augusti månad är det gymnasieantagningen du kontaktar om du vill byta skola eller program.

Från och med september lämnar gymnasieantagningen över ansvaret till respektive gymnasieskola. Vill du byta skola eller program från och med september tar du alltså kontakt med din gymnasieskola direkt.

Uppdaterad den 24 januari 2017

Kommunala aktivitetsansvaret

Dorotea kommun har ett aktivitetsansvar för ungdomar folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år och inte genomför eller har fullgjort utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller mosvarande utbildning.

Det innebär att kommunen är skyldig att hålla sig informerad om vad ungdomar har för sysselsättning och erbjuda lämpliga individuella insatser. Med andra ord får du hjälp med att finna vägar till studier, praktik eller arbete.

Ta gärna kontakt med studie- och yrkesvägledaren för mer information.

Studie & Yrkesvägledare

Matilda Markusson
Telefon: 072 248 30 29
matilda.markusson@dorotea.se