Som anhörig har du en betydelsefull uppgift

Att vara anhörig till någon som är långvarigt sjuk kan vara både fysiskt och psykiskt påfrestande. Här hittar du information om anhörigstöd för dig som stöttar eller vårdar en närstående.

Stöd finns att söka i kommunen för dig som i vardagen vårdar, hjälper eller stöttar någon närstående. I detta fall kan det röra sig om närstående som är äldre, långvarigt sjuk, fysiskt eller psykiskt funktionsvarierad, eller som har missbruk eller beroende.

Din närstående kan till exempel ansöka om:

  • Hemtjänst
  • Avlösning i hemmet
  • Trygghetslarm

Att vara anhörig kan kännas meningsfullt, men också upplevas svårt på olika sätt. Därför kan det som anhörig vara bra att veta att det finns möjlighet att söka eget stöd för att orka med och bibehålla den egna hälsan. Ibland kan det exempelvis finnas behov av att samtala med någon utomstående.

Anhörigkonsulenten erbjuder förutom enskilda samtal för stöd, vägledning och råd även möjlighet för dig att träffa andra anhöriga på gruppträffar och utbildningar som några exempel.

Tag kontakt med kommunens anhörigkonsulent, biståndshandläggare, eller socialtjänsten för mer information.

Länk till Dorotea kommuns Facebooksida för anhörigstöd

 

Uppdaterad den 14 november 2022,

Anhörigkonsulent

Anhörigkonsulent
Mona Weidenbladh
Telefon: 0942 - 141 52
anhorigstod@dorotea.se

Vård- och Stödverksamheter

Verksamhetschef vård och stöd
Gaby Bisping
Telefon: 0942-141 09
E-post: gaby.bisping@dorotea.se
_____________________________

Reception socialtjänsten
Martina Danielsson
Telefon: 0942 - 141 34

Sara Pettersson
Telefon: 0942 - 140 66

E-post: social.omsorg@dorotea.se

Individ- och familjeomsorg (IFO)

Enhetschef
Telefon: 0942 - 141 75
Fax: 0942 - 141 26

Socialsekreterare
E-post: social.omsorg@dorotea.se
Fax: 0942 - 141 26 

Försörjningsstöd/Budget - och skuldrådgivning
Telefon: 0942 - 141 39
E-post: social.omsorg@dorotea.se 
Fax: 0942 - 141 26

____________________________

Anhörigstöd
Anhörigkonsulent

Telefon: 0942 - 141 52
E-post: anhorigstod@dorotea.se

____________________________

Hemtjänst
Enhetschef
Telefon: 0942 - 141 51

Samordnare
Telefon: 0942-141 94 
__________________________

LSS 
Enhetschef
Telefon: 0942 - 141 29
_____________________________

Äldreomsorg
Särskilt boende- Geriatrisk enhet
Enhetschef 

Telefon: 0942-140 99

Särskilt boende- Demensenhet
Enhetschef 

Telefon: 0942- 141 43

Medicinsk enhet
Enhetschef 
Telefon: 0942-141 56

Biståndshandläggare
Telefon: 0942 - 141 42
Telefontid: Måndag - fredag 08.00-09.00

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0942 - 140 88

Sjuksköterska Särskilt boende
Telefon: 0942 - 141 47
Fax: 0942 - 100 11

Sjuksköterska Hemsjukvård
Telefon: 0942 - 140 03
Telefon: 0942 - 140 54
Fax: 0942 - 100 13
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

E-post: info@dorotea.se

Kommunstyrelsens ordförande
Greger Lindqvist
Telefon: 0942 140 10

E-post: greger.lindqvist@dorotea.se

Vård- och stödutskottets ordförande
Göran Gunnarsson

E-post: goran.gunnarsson@dorotea.se

Vård- och stödutskottets vice ordförande
Marie-Louise Ahlqvist

E-post: marie-louise.ahlqvist@dorotea.se