Lyssna Insia

Gator

Dorotea kommun ansvarar för drift och underhåll av många mil gator och vägar. Trafikverket ansvar för E45, väg 1052 och väg 92. Det finns dessutom flera mindre vägar som också är Trafikverkets. Därtill finns det en mängd enskilda vägar.

Den som ansvarar för en väg kallas väghållare. En väghållare kan vara kommunen, staten (Trafikverket), en vägsamfällighet eller en markägare.

En vägsamfällighet består oftast av ett antal ägare till de fastigheter som ligger längs den enskilda väg som de är väghållare för.

Enskilda vägar med statsbidrag

För att få statligt bidrag för enskilda vägar krävs bland annat att den enskilda vägen är farbar och öppen för allmän trafik.

Enskilda vägar utan statsbidrag

En vägsamfällighet som inte får något bidrag för sin enskilda väg behöver inte hålla vägen öppen för allmän trafik.

Uppdaterad den 15 april 2021

Teknik och service

Chef Teknik och service
Joakim Jonsson
Telefon: 0942 - 141 36
joakim.jonsson@dorotea.se
Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
Renhållningsansvarig
Andreas Karlsson
Telefon: 0942 - 140 48
andreas.karlsson@dorotea.se
Kommunens fastigheter
Förvaltas av Doroteahus i Dorotea AB
Telefon: 0942 - 140 55
felanmalan.fastighet@dorotea.se
Mät- och GIS-ingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 073 - 435 08 50
erik.bryntesson@dorotea.se
Samhällsbyggnadsingenjör
Per Nilsson
Telefon: 0942-140 47
per.nilsson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör, Fastigheter
Tina Mårtensson
Telefon: 0942 - 140 71
tina.martensson@dorotea.se