Lyssna Insia

Gator

Dorotea kommun ansvarar för drift och underhåll av XX mil gator och vägar. Trafikverket ansvar för E45, väg 1052 och väg 92. Det finns dessutom flera mindre vägar som också är Trafikverkets. Därtill finns det en mängd enskilda vägar.

Den som ansvarar för en väg kallas väghållare. En väghållare kan vara kommunen, staten (Trafikverket), en vägsamfällighet eller en markägare.

En vägsamfällighet består oftast av ett antal ägare till de fastigheter som ligger utmed den enskilda väg som de är väghållare för.

Enskilda vägar med statsbidrag

För att få statligt bidrag för enskilda vägar krävs bland annat att den enskilda vägen är farbar och öppen för allmän trafik.

Enskilda vägar utan statsbidrag

En vägsamfällighet som inte får något bidrag för sin enskilda väg behöver inte hålla vägen öppen för allmän trafik.

Uppdaterad den 5 februari 2017

Teknik och service

Teknik och service chef
Bengt Svensson
Telefon: 0942 - 140 48
bengt.svensson@dorotea.se

Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
 
Drift- och underhållsansvarig kommunens fastigheter
Håkan Wikström
Telefon: 0942 - 140 55
hakan.wikstrom@dorotea.se
Mät- och utredningsingenjör
Vakant
Telefon: 0942 - 140 47
VA- och renhållningsingenjör
Pierre Danielsson
Telefon: 0942-141 36
pierre.danielsson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör, Fastigheter
Wike Schreuder
wike.schreuder@dorotea.se
Telefon: 0942 - 140 71