Gator

Dorotea kommun ansvarar för drift och underhåll av många mil gator och vägar. Trafikverket ansvar för E45, väg 1052 och väg 92. Det finns dessutom flera mindre vägar som också är Trafikverkets. Därtill finns det en mängd enskilda vägar.

Den som ansvarar för en väg kallas väghållare. En väghållare kan vara kommunen, staten (Trafikverket), en vägsamfällighet eller en markägare.

En vägsamfällighet består oftast av ett antal ägare till de fastigheter som ligger längs den enskilda väg som de är väghållare för.

Enskilda vägar med statsbidrag

För att få statligt bidrag för enskilda vägar krävs bland annat att den enskilda vägen är farbar och öppen för allmän trafik.

Enskilda vägar utan statsbidrag

En vägsamfällighet som inte får något bidrag för sin enskilda väg behöver inte hålla vägen öppen för allmän trafik.

Uppdaterad den 14 november 2022,

Teknik och service

Chef Teknik och service
Pierre Danielsson
Telefon: 0942-141 36
pierre.danielsson@dorotea.se
VA-ingenjör
Thord Dahlberg
Telefon: 0942 - 140 18
thord.dahlberg@dorotea.se

Driftledare Östra
Ronny Andersson
Telefon: 070-283 28 50
ronny.andersson@dorotea.se

Driftledare Västra
Jan-Oskar Eriksson
Telefon: 0942-140 47
jan-oskar.eriksson@dorotea.se

Renhållningsansvarig
Andreas Karlsson
Telefon: 0942 - 140 48
andreas.karlsson@dorotea.se
Kostenheten
Kostchef Cisy Farideh Siljebo
Telefon: 072 - 227 70 93 
farideh.siljebo@dorotea.se
Kommunens fastigheter
Förvaltas av Doroteahus i Dorotea AB
Telefon: 0942 - 140 55
felanmalan.fastighet@dorotea.se
Mät- och GIS-ingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 0942-141 33
erik.bryntesson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se