Aktuellt

15 maj 2023

Norrbottens flygflottilj informerar

ARTIC CHALLENGE EXERCISE 2023

Under perioden 29 maj till 9 juni arrangerar Sverige, Finland, Norge och Danmark en internationell flygövning där Finland är övningsledare och ansvarig för övningen.

Övningen kallas Artic Challenge Exercise 2023 (ACE 23) och genomförs för sjätte gången inom ramen för det nordiska samarbetet och det Cross border-avtal som finns mellan länderna. Övningen är en vidareutveckling av tidigare års genomförda flygövningar och är planerad att genomföras vartannat år.