Välkommen till Dorotea kommun

Aktuellt

18 april 2024

Dorotea kommun ingår partnerskap med Livingstone, Zambia, och Victoria Falls, Zimbabwe för att öka ungas inkludering

Dorotea kommun kommer under åren 2024–2026 ingå i ett nätverk gällande mänskliga rättigheter med fokus unga tillsammans med Livingstone, Zambia, och Victoria Falls, Zimbabwe. Projektet är i sin helhet finansierat via Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) som är en ideell organisation vars verksamhet finansieras av Sveriges biståndsmyndighet (SIDA). ICLD:s arbete syftar till att främja lokal demokratiutveckling och deras uppdrag är att stödja demokratiskt deltagande och förändring på lokal nivå.

20 mars 2024

Civil beredskap och våra nya beredskapssamordnare

Civil beredskap är ett samlingsbegrepp för krisberedskap och civilt försvar. Krisberedskap är de åtgärder som görs inför en samhällsstörning för att minska sannolikheten att en fredstida kris inträffar och att mildra konsekvenserna när en kris uppstår. Civilt försvar är det civila samhällets förmåga vid krig eller krigsfara. Allt förberedande arbete med Civil beredskap finansieras av statliga medel via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I Dorotea kommun tar vi arbetet med civil beredskap på stort allvar och vill uppmuntra våra medborgare till samma sak. Här presenterar vi våra nya beredskapssamordnare och berättar om kommunens arbete på området.