SFI, Svenska för invandrare

Utbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge dig som vuxen med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får du lära dig att utveckla ett funktionellt andraspråk. 

En person har rätt att delta i SFI från och med andra kalenderhalvåret det år hen fyller 16 år. Det gäller om hen 

  • är bosatt i Sverige, och 
  • saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge. 

Vid tillämpning av skollagen räknas vissa kategorier av personer som bosatta i Sverige, även om de inte är eller ska vara folkbokförda här. Rätt till SFI har även personer som har rätt till utbildning till följd av: 

  • EU-rätten 
  • avtalet om europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) 
  • avtalet mellan EU och dess medlemsstater och Schweiz om fri rörlighet för personer. 

Om du är intresserad av att börja studera, lämnar du in din ansökan via e-tjänst eller blankett. Du hittar ansökan här:  Ansökan SFI / Application SFI (e-blankett) - Dorotea kommun 

 

Uppdaterad den 3 juni 2024,

Svenska för invandrare

Lärcentrum

Enhetsansvarig/Rektor
Sara Norlin
Telefon: 0942 - 141 91
sara.norlin@dorotea.se

Studie- och yrkesvägledare
Anna-Karin Dahlström
Telefon: 0942-141 28
anna-karin.dahlstrom@dorotea.se