Lyssna

Kommunens organisation

Dorotea kommun styrs av folkvalda politiker där kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen. Inom kommunen finns också nämnder, förvaltningar, enheter och bolag. För varje nämnd finns en förvaltning eller enhet, vars tjänstemän har till uppgift att verkställa nämndernas beslut.

Dorotea kommuns politiska organisation

Bild över kommunens politiska organisation

 

Uppdaterad den 12 september 2017

Dorotea kommun

Kommunalråd
MatsErik Westerlund (dkl)
Telefon: 0942 - 140 10
Mobil: 070 230 43 65

Oppositionsråd
Knut Isaksson (kd)
Telefon: 0942 - 511 15
Mobil: 070 201 10 48

Kommunchef
Olli Joenväärä
Telefon: 0942 - 140 11

Postadress:
Dorotea kommun
917 81 Dorotea

Besöksadress:
Storgatan 42

Växel: 0942 - 140 00
Fax: 0942 - 140 01
info@dorotea.se