Lyssna

Kommunens organisation

Dorotea kommun styrs av folkvalda politiker där kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen. Inom kommunen finns också nämnder, förvaltningar, enheter och bolag. För varje nämnd finns en förvaltning eller enhet, vars tjänstemän har till uppgift att verkställa nämndernas beslut.

Dorotea kommuns politiska organisation

Bild på den politiska organisationen

 

Uppdaterad den 31 maj 2018

Dorotea kommun

Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande
Nicke Grahn, L
Telefon: 0942 - 141 63

Kommunalråd och arbetsutskottets ordförande
Greger Lindqvist, S
Telefon: 0942 - 140 10

Kommunchef
Olli Joenväärä
Telefon: 0942 - 140 11

Postadress:
Dorotea kommun
917 81 Dorotea

Besöksadress:
Storgatan 42

Växel: 0942 - 140 00
Fax: 0942 - 140 01
info@dorotea.se