Lyssna Insia

Gymnasium

Dorotea kommun har ingen egen gymnasieskola utan kommunens elever går i gymnasieskolor i närliggande kommuner. Möjligheten finns till dagpendling till gymnasieskolorna i Vilhelmina och Strömsund.

Gymnasieansökan görs via www.gymnasieantagningen.nu. Inloggningsuppgifter tillhandahålls av Studie- och yrkesvägledaren, se kontaktuppgifter till höger.

Länk till gymnasieantagningen.nu

Uppdaterad den 4 februari 2017

Kommunala aktivitetsansvaret

Dorotea kommun har ett aktivitetsansvar för ungdomar folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år och inte genomför eller har fullgjort utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller mosvarande utbildning.

Det innebär att kommunen är skyldig att hålla sig informerad om vad ungdomar har för sysselsättning och erbjuda lämpliga individuella insatser. Med andra ord får du hjälp med att finna vägar till studier, praktik eller arbete.

Ta gärna kontakt med studie- och yrkesvägledaren för mer information.

Studie & Yrkesvägledare

Matilda Markusson
Telefon: 072 248 30 29
matilda.markusson@dorotea.se