Gymnasium

Dorotea kommun har ingen egen gymnasieskola utan kommunens elever har möjlighet till gymnasiestudier i skolor inom Västerbottens läns samverkansområde eller i Strömsund kommun. Det finns också möjlighet till naturbruksprogrammet i Torsta i Ås inom JGY, Jämtlands gymnasium.

Möjligheten finns till dagpendling till gymnasieskolorna i Vilhelmina och Strömsund.

Gymnasieansökan görs via www.gymnasieantagningen.nu. Inloggningsuppgifter tillhandahålls av Studie- och yrkesvägledaren, se kontaktuppgifter till höger.

Länk till gymnasieantagningen.nu

Länk till Västerbottens läns samverkansområde

Länk till Hjalmar Strömerskolan, Strömsund

Länk till Torsta i Ås inom JGY

Uppdaterad den 14 november 2022,

Studie & Yrkesvägledare

Grundskola och Lärcentrum
Anna-Karin Dahlström
Telefon: 0942-141 28
anna-karin.dahlstrom@dorotea.se