Lyssna Insia

Gymnasial samverkan

Samtliga kommuner i Västerbotten har beslutat att samverka kring utbildningar inom gymnasie- och gymnasiesärskolan

Samverkansavtal

För kontakt angående studieresultat, frånvaro, byte av studieväg och/eller skola samt studieavbrott eller studieuppehåll, se kontaktuppgifter till höger.

Uppdaterad den 26 april 2019

Kontakt

Skolexpeditionen
Strandenskolan
917 81 Dorotea

Telefon: 0942 141 00
E-post: kun@dorotea.se