En god barn- och elevhälsa bidrar till lärandet

Att trivas och må bra är viktigt för att du ska kunna lära och prestera bra i skolan.

Inom elevhälsan arbetar rektor, skolsköterska, specialpedagog, kurator och skolpsykolog för att se till att alla elever mår bra och har en god arbetsmiljö.

Du kan vända dig till elevhälsan om du mår dåligt eller vill ha någon att prata med. Inom elevhälsan finns flera olika professioner som finns där enbart för din skull. Elevhälsan hjälper också till att utreda eventuella behov av särskilt stöd.

Elevhälsan följer både din hälsa, lärande och utveckling. Skolsköterskan genomför regelbundna hälsobesök och pratar med dig som elev. Besöken utgår ifrån ett helhetsperspektiv, där livsstilsfrågor, levnadsvanor, relationer, trivsel och skolsituation tas upp.

Hälsobesöken ger en god översyn av elevernas hälsa och ser till så att alla elever trivs och har det bra i skolan.

Uppdaterad den 14 november 2022,

Skolhälsovård

Skolsköterska
Marita Jacobsson
Telefon: 0942 - 140 89
Mobil: 070 560 10 04
marita.jacobsson@dorotea.se