Lyssna Insia

Kartor och geografisk information, GIS

GIS står för Geografiska Informationssystem och är ett datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data.
Systemet avser inte bara programvaror utan även datorer, data/information, användare och arbetssätt.

Huvuddelen av all information kan lägesbestämmas och därför finns vinster i form av tid och kvalitet med att hantera informationen i ett GIS.

Inom kommunen används GIS företrädesvis av Miljö- och byggnadskontoret, IT-avdelningen, och verksamheterna Renhållning, Trafikplanering, Gata, Vatten och Avlopp, Räddningstjänst samt Hemtjänst.

Maria Eriksson arbetar som GIS-samordnare för Dorotea, Vilhelmina och Åsele kommuner.

maria0.jpg

Maria är lokaliserad i Vilhelmina och sköter bland annat uppderingar av fastighetsinformation, kartdata och administration av GIS-programvaran Solen för de tre kommunerna. Dessutom förberedelser inför kommunernas uppgradering till ett webbaserat GIS och uppföljande arbete med bytet av referenssystem. Mer om referenssystem finns att läsa här. Om bytet till enhetliga referenssystem finns information här

Maria finns tillgänglig för support i Solen eller allmänna funderingar kring GIS för kommunanställda i Dorotea, Vilhelmina och Åsele på anknytning 0940-140 65 och på epost maria.eriksson@vilhelmina.se

 Beskrivning: cid:image004.jpg@01CB4528.FB25ADB0

Uppdaterad den 31 maj 2018

GIS

GIS-samordnare Dorotea, Vilhelmina och Åsele kommuner
Maria Eriksson
Telefon: 0940 - 140 65
maria.eriksson@vilhelmina.se