Kartor och geografisk information, GIS

GIS står för Geografiska Informationssystem och är ett datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data.
Systemet avser inte bara programvaror utan även datorer, data/information, användare och arbetssätt.

Huvuddelen av all information kan lägesbestämmas och därför finns vinster i form av tid och kvalitet med att hantera informationen i ett GIS.

Inom kommunen används GIS företrädesvis av miljö- och byggnadskontoret, IT-avdelningen, och verksamheterna renhållning, trafikplanering, gata, vatten och avlopp, räddningstjänst samt hemtjänst.

Vår GIS-samordnare arbetar för Dorotea, Vilhelmina och Åsele kommuner.

 

Uppdaterad den 14 november 2022,

GIS

GIS-samordnare Dorotea, Vilhelmina och Åsele kommuner
Maria Eriksson
Telefon: 0940 - 140 65
maria.eriksson@vilhelmina.se