Personer med fotbollskor som befinner sig på en gräsyta

Föreningar och föreningsliv

I Dorotea finns ett rikt föreningsliv!

Mer än 90 föreningar finns registrerade i vårt föreningsregister. Föreningarna har verksamhet inom en mängd olika områden, till exempel:

  • Fiskevårdsföreningar
  • Handikapporganisationer
  • Idrottsföreningar
  • Intresse- och byaföreningar
  • Jakt- och jaktskytteföreningar
  • Motor- och skoterföreningar
  • Musik-, teater- och konstföreningar
Uppdaterad den 14 november 2022,

Föreningar och föreningsliv

Fritid- och föreningar
Linnea Johansson
Telefon: 0942 - 140 70
linnea.johansson@dorotea.se

Besöksadress
Byvägen 5
917 32 Dorotea
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se