Kultur

Dorotea kommuns centrala folk- och skolbibliotek är en vacker byggnad och kommunens kulturella hjärta. Här erbjuder vi mångsidiga utställningar och unika kulturupplevelser för alla åldrar. På Biblioteket kan man ta del av bland annat Helmer Grundströms egen boksamling och den samiska hörnan, som erbjuder samisk litteratur på både svenska och samiska.

Biblioteket i Dorotea har inlett ett samarbete med Västerbottens länsmuseum. Det innebär att vi årligen kan erbjuda mellan två till fyra kulturevenemang för att sprida, återberätta och bevara Doroteas fantastiska kulturarv.

Dorotea är en samisk förvaltningskommun och anordnar många olika samiska kulturarrangemang.

I Dorotea kommun kan man bland annat annat besöka unika gamla samevisten runt om i Borgafjäll, närmaste Kullerbacken i Dorotea, studenter konstverk "Återkomsten" i Borgafjäll av Monica L Edmondson som är ljusare i historien och de berättelser som hör till det samiska kulturarvet.

Vad är samisk kultur? Samisk kultur är ett helhetsperspektiv i förhållande till både den man är och det man gör. I samisk kultur ingår alltså både utövande av konstarter (jojk, konsthantverk, dans, teater) och identitetsstärkande faktorer som, utövande av hantverk, samisk idrott, samisk media, samiska språk, samiska näringar, samiskt levnadssätt och förhållningssätt.

 

  

 

Uppdaterad den 14 november 2022,

Länk till Evenemangskalender

Kultur

Kultur- och fritidschef
Linnéa Johansson
Telefon: 0942-140 70
linnea.johansson@dorotea.se

Saemien Iktedäjja - Samisk samordnare
Sanna-Lisa Streuka
Telefovne/Telefon: 0942 - 141 71
sanna-lisa.streuka@dorotea.se

_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se