Vision och mål

Kommunens vision och mål uttrycker vad kommunen vill åstadkomma. Målen är också ett verktyg för att utvärdera verksamheterna och därmed ett stöd för våra förtroendevalda när de ska fördela resurser.

I Dorotea ser målpyramiden ut så här:

Pyramid med målen: Verksamhetsmål längst ner, Målområden och strategiska mål i mitten samt Vision längst upp

Vision

Målstyrningsarbetet utgår från kommunens vision. Utifrån visionen har målområden och
strategiska mål tagits fram. Dorotea kommuns vision lyder:

Dorotea kommun 2040

Dorotea är en brusande tillväxtkommun i Saepmie.

Vildmarkens möjligheter i kombination med moderna lösningar skapar unika förutsättningar till företagande, arbete, fritid och lärande i en utmanande och inspirerande miljö.

Dorotea kännetecknas av nytänkande, livskvalité och trygghet i livets alla skeden.

Hit välkomnas du att förverkliga drömmar, livsprojekt och ambitioner. Våra olikheter berikar vårt samhälle.

Vi vågar, visar och vill förändring!

Målområden och Strategiska mål

De mål som sätts utgår från visionen och ska vara strategiskt viktiga eller fokusera på problemområden. De strategiska målen i sig är inte mätbara men ett antal verksamhetsmål är kopplade till dem för att indikera om kommunen går i riktning mot kommunens vision.

Dorotea kommuns målområden och strategiska mål

Utbildning, utveckling och tillväxt

 • Växande och mångsidigt näringsliv
 • Attraktiv arbetsgivare
 • Ökad egen försörjning
 • Ökad utbildningsnivå
 • För- och grundskola ska utvecklas och tillhöra de bästa i landet

Demokrati, delaktighet och medborgardialog

 • Dorotea kommuns verksamheter ska präglas av öppenhet, delaktighet och inflytande

Moderna lösningar, nytänkande och minskad miljöpåverkan

 • Dorotea kommun ska ligga i framkant i digitaliseringen av organisationen
 • Ökad extern samverkan
 • Effektivitet i organisationen
 • Minskad miljöpåverkan

Hälsa och fritid för alla åldrar

 • Dorotea kommun ska vara en trygg och säker kommun att växa upp, leva och åldras i
 • Aktivt folkhälsoarbete
 • Social omsorg ska utgå från individens behov och självbestämmande för ökad trygghet och kvalitet
Uppdaterad den 10 mars 2023,

Dorotea kommun

Dorotea kommun
917 81  DOROTEA

Telefon: 0942 - 140 00 (växel)
E-post: info@dorotea.se