Hjälp till barn och unga

Som barn och tonåring har man rätt att känna sig trygg och att bli tagen på allvar. Man kan inte alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Ibland fungerar inte livet som man vill. Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

I perioder kan man uppleva att man saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt man önskar. 

Även du som förälder kan hitta information och tips här om både olika sorters problemoch vart barn och unga samt du som förälder kan vända dig för hjälp.

Om du är osäker på vart du ska vända dig för hjälp och stöd kan du ringa Individ- och familjeomsorgen via kommunens växel 0942-140 00.

Här är en samlad information från kommunen och Regionen 1177, men även från andra typer av verksamheter som ger bra hjälp och råd. Under varje rubrik får du en kort information och med länkar för att kunna läsa mer.

Verksamheter för stöd och hjälp till barn och unga

Akut hjälp för barn och unga

Här finns telefonnummer dit du kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Länk till akut hjälp för barn och unga

Länktips

Här har vi samlat tips på olika länkar dit du kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Länk till länktips

Kontakt familj, barn & ungdom

Kontaktuppgifter till våra verksamheter för familj, barn och ungdom.

Länk till kontaktfamilj, barn & ungdom

Olika anledningar till att barn och unga mår dåligt

ADHD

ADHD innebär att man har svårt med koncentration och uppmärksamhet och att man ofta gör saker utan att tänka efter först. Man störs lätt om det händer mycket omkring en.

Länk till information om ADHD

Alkohol och droger

Om man dricker stora mängder alkohol under en längre tid kan man utveckla ett alkoholberoende. Då kan det vara svårt att dricka, men med bra stöd och hjälp kan man bli av med ett alkoholberoende

Länk till information om alkohol och droger

Anorexi

Anorexi är en ätstörning som innebär att man bantar så kraftigt att man svälter sig själv. Man tycker att man är tjock även om man väger mindre än andra. Man är mycket rädd för att gå upp i vikt och tänker ständigt på vad man ska eller inte ska äta.

Länk till information om anorexi

Aspergers syndrom

Aspergers syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som påverkar hjärnans sätt att hantera information. Om man har Aspergers syndrom märks det framför allt på hur man samspelar och kommunicerar med andra människor.

Länk till information om aspergers syndrom

Autism

Autism är en funktionsnedsättning som innebär att man har ett annorlunda sätt att ta in, bearbeta och tolka information. Det gör att man har svårt med socialt samspel och ömsesidig kommunikation. Man har också begränsade intressen och beteenden.

Länk till information om autism

Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom kallas ibland även manodepressiv sjukdom och innebär att man i perioder är antingen manisk eller deprimerad.

Länk till information om bipolär sjukdom

Blyghet och social fobi

Social fobi innebär att man får ångest när man står i centrum för andra människors uppmärksamhet. Man är rädd för att bli granskad och upplever ofta att man gör bort sig bland andra människor.

Länk till information om blyghet och social fobi

Brister i föräldraskap

Barn har rätt till omvårdnad och skydd. Barn har rätt till en utveckling i samspel med människor som har en förmåga att förstå barnet och barnets behov. Barn har rätt att bli bemötta med kärlek och respekt.

Länk till information om brister i föräldraskap

Bulimi

Bulimi är en ätstörning som innebär att man hetsäter, det vill säga äter mycket stora mängder mat och upplever sig inte ha kontroll över ätandet. Om man har bulimi försöker man sedan göra sig av med maten, oftast genom att kräkas eller använda laxermedel.

Länk till information om bulimi 

Depression

Att man känner sig ledsen och nedstämd eller tillfälligt råkar i obalans är vanligt och händer alla människor. Det hör till livet. Men om man under en längre period upplever nedstämdhet, orkeslöshet och känslor av meningslöshet kan man ha fått en depression.

Länk till information om depression

Dyslexi (läs- och skrivsvårigheter)

Dyslexi (läs- och skrivsvårigheter) innefattar alla som har svårigheter att läsa och/eller skriva oavsett vad som är orsaken till detta.

Länk till information om dyslexi (läs- och skrivsvårigheter)

Dödsfall och sorg

När någon i familjen eller i ens närhet dör vänds tillvaron upp och ner för både barn och vuxna. Sorg är de känslor och tankar som kan komma när man har varit med om något allvarligt som förändrar livet. Som att förlora någon som stått en nära eller förlora något viktigt.

Länk till information om dödsfall och sorg

Ekonomiska problem

Ekonomiska problem kan skapa en situation som gör att barn och ungdomar växer upp med mycket begränsade ekonomiska resurser. Det kan innebära att familjen har svårigheter att få pengarna att räcka till sådana saker som mat, hyra, el och kläder.

Länk till information om ekonomiska problem

Fobier

De flesta har något de känner en överdriven rädsla för. Det kan vara blod, ormar, spindlar eller hundar. Man kan också ha höjdskräck, vara rädd för att flyga eller vara i trånga utrymmen som hissar. Hos ungefär 10-15 procent av befolkningen blir rädslan så stor att man utvecklar en fobi.

Länk till information om fobier

Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara kroppslig och/eller psykisk. Många har osynliga funktionsnedsättningar och många har också flera funktionsnedsättningar.

Länk till information om funktionsnedsättning

Heder

Vi arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som till exempel barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

Länk till information om heder

Ilska och utbrott

Att bli arg och få utbrott är vanligt om man mår dåligt, och det kan bero på många olika saker.

Länk till information om ilska och utbrott

Koncentrationssvårigheter

Alla kan ibland ha svårt att koncentrera sig. Det beror oftast på att själva uppgiften inte är intressant för personen. Men för en del handlar koncentrationssvårigheterna om någonting annat. Man kan till exempel ha svårt att fokusera på rätt sak, lättdistraherad av det som händer i omgivningen eller att ha svårt att behålla fokus på mindre stimulerande uppgifter.

Länk till information om koncentrationssvårigheter

Kriminalitet

Av olika skäl kan man hamna i situationer som leder till att man gör kriminella handlingar. Det innebär att man på något sätt bryter mot lagen, som till exempel att man gör ett inbrott eller skadar andra. Domstolen beslutar sedan om man har gjort ett brott och vilket straff man ska få. Det står också i lagen.

Länk till information om kriminalitet

Kris i livet

En kris kan sägas vara ett resultat av att ens tidigare erfarenheter och kunskaper plötsligt inte räcker till för att förstå och hantera den situation man hamnat i.

Länk till information om kris i livet

Könsinkongruens - när kropp och kön inte stämmer överens

Du ska få vara den du är. Könsinkongruens innebär att din kropp och det kön du tilldelades vid födseln inte stämmer överens med din könsidentitet. Om könsinkongruensen innebär ett lidande för dig kallas det för könsdysfori. Du som upplever könsdysfori kan söka hjälp. Du får först genomgå en utredning. Sedan kan du få hjälp med könsbekräftande medicinsk behandling för att din kropp ska stämma bättre överens med den du är.

Länk till information om könskongruens

Ledsen och nedstämd

Känslor av nedstämdhet, oro, sorg och håglöshet är en naturlig del av livet. Ibland är det vissa händelser som gör att man känner sig nedstämd. Det kan till exempel vara en nära anhörig som har gått bort, en kärleksrelation som har tagit slut eller problem med ekonomin.

Länk till information om ledsen och nedstämd

Mobbning och kränkande behandling

När man blir illa behandlad av människor runt omkring en kallas det mobbning. En enstaka taskig grej räknas inte som mobbning. Det är när det händer flera gånger och får den som behandlas illa att må dåligt, som det räknas som mobbning.

Länk till information om mobbning och kränkande behandling

Oro

Att känna oro ibland hör till livet, oavsett hur gammal man är. Olika saker oroar olika människor och en del oroar sig mer än andra.

Länk till information om oro

Problem i skolan

Att gå i skolan tar upp en stor del av livet. Det kan vara en rolig tid och det kan vara en svår tid. För de flesta varierar det. Om man tycker att något är jobbigt är det bra att prata med någon.

Länk till information om problem i skolan

Psykos

Om man får en psykos får man förändrad verklighetsuppfattning och vanföreställningar, till exempel att man känner sig styrd eller övervakad utan att vara det. Det är också vanligt att man hör röster som inte finns. Att verkligheten känns förändrad kan göra att man får ångest, blir deprimerad eller får ett avvikande beteende.

Länk till information om psykos

Riskbruk och missbruk

De flesta vet att droger kan vara farliga för kroppen och att användande innebär olika risker. I början tänker nog ingen på sig själv som missbrukare eller att man ska bli beroende. Men efter ett tag brukar problemen börja komma och ju längre man håller på, desto svårare blir det att styra sitt användande och att sluta.

Länk till information om riskbruk och missbruk

Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp är fysiskt och psykiskt kränkande handlingar som man utsatts för utan att man givit sitt samtycke. Förövaren är oftast någon med mer makt än man själv som tagit sig rätten att tillfredsställa sina egna behov på en annan människas bekostnad.

Länk till information om sexuella övergrepp

Självmordstankar

Ibland är livet långt ifrån det man önskar och vill. Vem som helst kan hamna i situationer när tankar på att ge upp infinner sig och då kan döden kännas som en möjlig utväg. Det kan exempelvis handla om att inte leva upp till egna eller andras förväntningar eller att man drabbas av något svårt som känns omöjligt att ta sig igenom.

Länk till information om självmordstankar

Självskadebeteende

Att skada sin kropp kan vara ett av flera sätt att göra sig själv illa för att lindra känslor av obehag. Andra sätt kan vara att använda droger, spel, mat eller sex. Att skada sig själv behöver inte betyda att man vill dö, men man kan ändå riskera sitt liv. Självskadebeteende är alltid allvarligt.

Länk till information om självskadebeteende

Skilsmässa

En skilsmässa kan vara en smärtsamt för alla inblandade, men på sikt kan det bli en utveckling till det bättre.

Länk till information om skilsmässa

Skolfrånvaro

Skolk kan bero på allt från morgontrötthet, problem med skolarbetet, att vara mobbad, ha svårigheter i det sociala samspelet, till att tonåringen oroar sig för en förälder som har problem.

Länk till information om skolfrånvaro

Stress

Att uppleva stress, eller att bli stressad som det oftast brukar kallas, är en del av livet. Alla blir stressade ibland.

Länk till information om stress

Sömnsvårigheter

Har man svårt att sova är det viktigt att tänka igenom sina levnads- och sovvanor och fråga sig om man behöver ändra på något.

Länk till information om sömnsvårigheter

Tourettes syndrom

Tourettes syndrom, TS, hos barn innebär att barnet har tics. Det vill säga barnet gör ofrivilliga, plötsliga och återkommande rörelser och ger ifrån sig ljud.

Länk till information om tourettes syndrom

Tvångssyndrom

Med tvång menas att man känner en stark impuls att tänka på ett visst sätt eller utföra vissa handlingar, och att det ger ångest att avstå när impulsen väl kommer.

Länk till information om tvångssyndrom

Våld och övergrepp

En del växer upp med våld från vuxna i familjen. Så ska ingen behöva ha det. Barn kan utsättas för våld i familjen på olika sätt. Ibland kan det vara en förälder som slår, ibland ett syskon. Det kan handla om sparkar och slag, att man blir inlåst eller blir misshandlad på något annat sätt.

Länk till information om våld och övergrepp

Ångest

Ångest är starka känslor av oro och rädsla som de flesta känner någon gång. Det hör till livet.

Länk till information om ångest

Ätstörningar

Om tankarna på mat och vikt tar stor del av uppmärksamheten. Om man har svårt att klara av sitt vanliga liv – studier, arbete eller andra aktiviteter – så kan man ha en ätstörning.

Länk till information om ätstörningar

Uppdaterad den 14 november 2022,

Aktuellt

1177 om diagnoser och besvär som ung

Information om diagnoser och besvär som ung hos 1177.se