Personligt ombud

Personligt ombud är till för dig som har en psykisk funktionsnedsättning orsakad av psykisk sjukdom. Du ska ha behov av stöd från socialtjänsten, sjukvården och andra myndigheter. Du ska ha fyllt 18 år samt vara skriven i Dorotea kommun.

Du som har god man eller förvaltare omfattas inte av hjälpen från personligt ombud.

Vad gör ett personligt ombud?

  • Vi lotsar dig till den hjälp du behöver.
  • Vi kan följa med dig eller ringa och skriva till olika myndigheter.
  • Tillsammans med dig ser vi till att myndigheter samverkar kring dig.

Hur fungerar det?

Ett personligt ombud är ett frivilligt och kostnadsfritt stöd som hjälper dig med de problem du själv anger. Vi beslutar inte om insatser och vi för heller inga journaler.

Du kan själv ringa eller skriva till någon av oss som är personliga ombud. Om du vill kan du ta hjälp av någon anhörig, god vän eller personal som du känner förtroende för.

Länk till mer information om personligt ombud i Västerbotten

 

Uppdaterad den 14 november 2022,

Vård- och Stödverksamheter

Verksamhetschef vård- och stöd
Gaby Bisping
Telefon: 0942-141 09
E-post: gaby.bisping@dorotea.se
_____________________________

Reception socialtjänsten
Martina Danielsson
Telefon: 0942 - 141 34

Sara Pettersson
Telefon: 0942 - 140 66

E-post: social.omsorg@dorotea.se

Individ- och familjeomsorg (IFO)

Tf. enhetschef
Telefon: 0942 - 141 75
Fax: 0942 - 141 26

Telefontider
Socialsekreterare: 09:00-10:00
E-post: social.omsorg@dorotea.se
Fax: 0942 - 141 26 

Försörjningsstöd/Budget - och skuldrådgivning
Telefon: 0942 - 141 39
Fax: 0942 - 141 26
Telefontid: 09.00-10.00
____________________________

Anhörigstöd
Anhörigkonsulent

Telefon: 0942 - 141 52
E-post: anhorigstod@dorotea.se

____________________________

Hemtjänst
Enhetschef
Telefon: 0942 - 141 51

Samordnare
Telefon: 0942-141 94 
__________________________

LSS 
Enhetschef
Telefon: 0942 - 141 29
_____________________________

Äldreomsorg
Särskilt boende- Geriatrisk enhet
Enhetschef 

Telefon: 0942-140 99

Särskilt boende- Demensenhet
Enhetschef 

Telefon: 0942- 141 43

Medicinsk enhet
Enhetschef 
Telefon: 0942-141 40

Biståndshandläggare
Telefon: 0942 - 141 42
Telefontid: Måndag - fredag 08.00-09.00

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0942 - 140 88

Sjuksköterska Särskilt boende
Telefon: 0942 - 141 47

Sjuksköterska Hemsjukvård
Telefon: 0942 - 140 03
Telefon: 0942 - 140 54
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

E-post: info@dorotea.se

Kommunstyrelsens ordförande
Greger Lindqvist
Telefon: 0942 140 10

E-post: greger.lindqvist@dorotea.se

Vård- och stödutskottets ordförande
Göran Gunnarsson

E-post: goran.gunnarsson@dorotea.se

Vård- och stödutskottets vice ordförande
Marie-Louise Ahlqvist

E-post: marie-louise.ahlqvist@dorotea.se