Frågor och svar

Hur går det till om en person behöver söka hemtjänst?

Det är biståndshandläggaren som beslutar om hemtjänst. Att beviljas hemtjänst är att få stöttning med det man har vårt att klara på egen hand. Det kan vara till exempel klädsel, mathållning, städ, mediciner, promenader.

När du tar kontakt med biståndshandläggaren brukar det bokas ett hembesök där handläggaren kommer hem till dig och du får berätta om din vardag och din situation. Det vanligaste är att personen som ansöker gör det muntligen till biståndshandläggaren vid hembesöket.

Läs mer på sidan om Hjälp i hemmet.

Kan jag bli god man?

Som god man eller förvaltare är du ställföreträdare för en person som saknar förmåga att företräda sig själv vid olika situationer. Det kan handla om ekonomiska, rättsliga och/eller personliga förhållanden. Du lämnar in en intresseanmälan. Överförmyndarenheten gör en kontroll av din privatekonomi (hos kreditupplysnings-företag) och i polisens belastningsregister, om det finns anteckningar om dig hos till exempel socialtjänsten samt tar eventuellt kontakt med din arbetsgivare för referenser. Du blir sedan inbjuden till ett samtal.

Läs mer på sidan om God man.

Hur fungerar ett trygghetslarm?

För dig som bor i eget boende finns möjlighet att få trygghetslarm installerat. Det är till för att öka känslan av trygghet i hemmet och för att du ska kunna påkalla hjälp vid plötsliga händelser/nödsituationer som fallolyckor, sjukdom eller liknande.

När larmet installeras behöver du lämna ifrån dig en nyckel till din bostad och eventuellt portnyckel/tagg. Detta för att personal alltid ska kunna komma in i din bostad om du har larmat.

Du får en larmknapp att ha runt halsen eller på armen. Genom att trycka på larmknappen får du kontakt med en larmcentral som alltid är bemannad. Larmcentralen dirigerar personal som kommer till din bostad. Kontakta en biståndshandläggare för att ansöka om trygghetslarm.

Läs mer på sidan Trygghetslarm.

Uppdaterad den 31 mars 2020