Skolskjuts

Du som har barn i förskoleklass eller grundskola och bor tillräckligt långt från skolan kan ansöka om skolskjuts. Vilka avstånd som gäller varierar beroende på vilken klass ditt barn går i. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller.

Rätt till kostnadsfri skolskjuts

Elever i förskoleklass och grundskola kan få skolskjuts från hemmet där barnet är skrivet och till den skola som du har blivit anvisad enligt närhetsprincipen. Elever i årskurs F-9 som går på den skola kommunen anvisat till beviljas automatiskt skolskjuts från folkbokföringsadressen om avståndsregler är uppfyllda. 

Avstånd mellan hemmet och skolan

För att ditt barn ska få skolskjuts gäller följande avstånd mellan hemmet och skolan:

  • Årskurs F-3: 3 km
  • Årskurs 4-9: 4 km

Om du väljer en annan skola

Om du väljer en annan skola till ditt barn än den som du har blivit anvisad enligt närhetsprincipen har du inte rätt till skolskjuts.

Skolskjuts vid växelvis boende

Barn i grundskola och särskola kan i vissa fall få skolskjuts om de bor varannan vecka hos båda föräldrarna. Rätten gäller under följande förutsättningar:

  • Föräldrarna har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis (varannan vecka) hos båda.
  • Ingen av föräldrarna får underhållsbidrag.
  • Båda föräldrarna bor i Dorotea kommun och minst en av föräldrarna bor inom skolans upptagningsområde.
  • Övriga villkor för skolskjuts är uppfyllda.

Turlistor

Kommunens skolskjutsar är till största delen samordnad med linjetrafiken. Det är en politisk inriktning för att vem som helst ska kunna åka.

Har du frågor om skolskjuts?

Kontakta Skolexpeditionen på telefon 0942-141 00, alternativt via e-post: kun@dorotea.se

Uppdaterad den 20 september 2022

Länk till E-tjänster och Blanketter

Strandenskolan

Expedition Strandenskolan
Telefon: 0942 - 141 00