Diarium och arkiv

Alla offentliga förvaltningar måste registrera, förvara och arkivera allmänna handlingar som kommer in.

Diarium

All post som kommer in till kommunen varje dag registreras. Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att läsa alla brev och handlingar som finns hos kommunen. Men det finns vissa undantag, du får inte läsa sekretessbelagda handlingar eller sådana som innehåller personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varje nämnd i kommunen har sitt eget diarium. Det är ett register där alla handlingar ska registreras. En handling innehåller information av något slag. Oftast är det brev, protokoll, beslutsunderlag och beslut. Men det kan också vara fakturor, bokföring, e-post, video- eller bandupptagningar.

Arkiv

Handlingar i vårt arkiv är tillgängliga för forskare och allmänhet - med undantag för de som skyddas av offentlighets- och sekretesslagen.

Länk till regler för sekretess

Uppdaterad den 14 november 2022,

Dorotea kommun

Dorotea kommun
917 81  DOROTEA

Telefon: 0942 - 140 00 (växel)
E-post: info@dorotea.se