Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel är en ceremoni utan religiösa inslag som förrättas av vigselförrättare som utses av Länsstyrelsen. Två personer kan gifta sig oavsett om de är av olika eller samma kön. Man behöver inte bo i Dorotea för att få gifta sig här.
Om ni vill gifta er borgerligt ska ni kontakta kommunen för att boka tid, plats och vigselförrättare. För borgerlig vigsel krävs att man fått sin ansökan om hindersprövning godkänd från Skatteverket, intygen ska skickas till kommunen i god tid före vigseln.
Kontakta i första hand administratören på ledningskansliet.

Bokning av vigsel

I Dorotea förrättas vigsel i första hand på kommunkontoret, Storgatan 42, Dorotea.

Har du särskilda önskemål om vigselförrättare, plats eller datum vill vi att bokning görs minst tre veckor innan önskat datum. Platsen för vigseln kan vara i kommunhuset eller någon annan plats enligt era önskemål. Under juli kan det vara svårare att hitta tid för vigsel eftersom det är semestertider.

Kostnader

Borgerlig vigsel är kostnadsfri, men reseersättning till vigselförrättaren kan tillkomma.

Tolk

Ceremonin sker på svenska eller engelska. Tolk måste användas om någon av parterna inte förstår eller talar svenska eller engelska. Tolk beställs vid bokningen av vigseln. Att använda tolk kostar inget.

Vittnen

Två vittnen måste vara närvarande vid vigseln. Vittnena måste vara fyllda 18 år. Antingen skaffar brudparet egna vittnen, eller så kan personal från kommunkontoret vara vittnen (förutsatt att vigseln sker på kommunkontoret under kontorstid). Släkt och familj är godkända som vittnen.

Kom ihåg att ta med giltig legitimation till vigseln.

Uppdaterad den 4 april 2023,

Ledningskansliet

Kanslichef
Magdalena Eliasson
Telefon: 0942 - 140 12
magdalena.eliasson@dorotea.se

Administratör
Åsa Nilsson
Telefon: 0942 - 140 13
asa.nilsson@dorotea.se

Fax: 0942 - 140 01

Saemien Iktedäjja - Samisk Samordnare
Sanna-Lisa Streuka
Telefovne/Telefon: 0942 - 141 71
E-påste/E-post: sanna-lisa.streuka@dorotea.se