Lyssna Insia

Deahpadimmieh saemien bijre - Fakta om samer

Samerna bor i fyra länder Sverige, Norge, Finland och Ryssland, detta stora landområde kallas för Saepmie. Saepmie breder ut sig över hela norra delen av Nordkalotten, från ryska Kolahalvön i öster till svenska Dalarna i söder. Ungefärliga siffror hur många samer det finns är cirka 80 000-100 000 samer i de fyra länderna, Ryssland 2 000, Finland 8 000, Norge 50 000 - 65 000 och Sverige 20 000-40 000. Dessa siffror är bara uppskattade eftersom folkräkningar på etnisk grund är förbjudet.

Samerna är ett av världens ursprungsfolk, gemensamt för dessa folk är att de levt på samma plats genom historien, före det att länderna koloniserats. De har en egen kultur, eget språk och egna sedvänjor som skiljer sig från samhället runtomkring. Samerna är ett urfolk i Sverige och sedan år 2011 erkända som ett folk i Sveriges grundlag, som ursprungsfolk har samerna ett folkrättsligt skydd.

Ungefär tio procent av samerna i Sverige är sysselsatta inom rennäringen. Det finns 51 samebyar i Sverige, från Idre i Söder till Treriksröset i Norr, varav 33 av samebyarna är fjällsamebyar och 10 är skogssamebyar. Åtta är så kallade koncessionssamebyar, där renskötsel bedrivs med särskilt tillstånd. Till de samiska traditionella näringarna hör också slöjden, jakten och fisket. Men det finns även nya samiska näringarna dit räknas turism, media, konst, musik med mera.

Den samiska traditionella dräkten kallas för kolt. Koltens utseende varierar beroende på vilket område man kommer ifrån, kolten används mest idag vid högtidliga tillfällen. Kolten skiljer sig även beroende på kön och i vissa områden även på bärarens ålder och civiltillstånd. 

Jojk är den gamla samiska sångstilen och utgör den äldsta musikformen i Europa, jojk är ett samisk sätt att sjunga. Det finns olika jojkdialekter i Saepmie, bland annat den sydsamiska jojken som kallas för vuollit och den nordsamiska som kallas för luohti. Jojkens filosofi utgår ifrån shamanismen, med jojken skapades en känslomässig förbindelse mellan djuren, människorna och naturen. Samerna jojkar inte om något, de jojkar något, då blir samerna en del av det de jojkar.

Traditioner möter nytänkande i den samiska kulturen och konsten idag. Den samiska kulturen är ett mycket brett begrepp som omfattar allt från musik, litteratur, teater, konst, slöjd, mat och sedvanor.

Samernas organisationshistoria sträcker sig 100 år tillbaka i tiden, men de politiska partierna bildades i samband med Sametingets tillkomst år 1993. Sametinget är ett folkvalt organ, som är samernas röst i Sverige och en statlig myndighet, valen hålls vart fjärde år.

Uppdaterad den 19 oktober 2017

Vielie saernieh - Mer information

Samiskt informationscentrum

Saemien reeremedavje - Samiskt förvaltningsområde

Saemien Iktedäjja - Samisk Samordnare
Sanna-Lisa Streuka

Telefovne/Telefon:
0942 - 141 71

E-påste/E-post: sanna-lisa.streuka@dorotea.se