Deahpadimmieh saemien bijre - Fakta om samer

Samerna bor i fyra länder Sverige, Norge, Finland och Ryssland, detta stora landområde kallas för Saepmie. Saepmie breder ut sig över hela norra delen av Nordkalotten, från ryska Kolahalvön i öster till svenska Dalarna i söder. Samerna är ett av världens ursprungsfolk, gemensamt för dessa folk är att de levt på samma plats genom historien, före det att länderna koloniserats. De har en egen kultur, eget språk och egna sedvänjor som skiljer sig från samhället runtomkring. Samerna är ett urfolk i Sverige och sedan år 2011 erkända som ett folk i Sveriges grundlag, som ursprungsfolk har samerna ett folkrättsligt skydd.

Ungefär tio procent av samerna i Sverige är sysselsatta inom rennäringen. Det finns 51 samebyar i Sverige, från Idre i Söder till Treriksröset i Norr, varav 33 av samebyarna är fjällsamebyar och 10 är skogssamebyar. Åtta är så kallade koncessionssamebyar, där renskötsel drivs med särskilt tillstånd. Till de samiska traditionella näringarna hör också slöjden, jakten och fisket. Det finns även nya samiska näringarna såsom turism, media, konst, musik med mera.

Den samiska traditionella dräkten kallas för kolt. Koltens utseende varierar beroende på vilket område i Saepmie man kommer ifrån, kolten används mest idag vid högtidliga tillfällen. Kolten skiljer sig även beroende på kön och i vissa områden även på bärarens ålder samt civiltillstånd. 

Jojk är den gamla samiska sångstilen och utgör den äldsta musikformen i Europa, jojk är ett samisk sätt att sjunga. Det finns olika jojkdialekter i Saepmie, den sydsamiska jojken som kallas för vuelie. Jojkens filosofi utgår från shamanismen, med jojken skapades en känslomässig förbindelse mellan djuren, människorna eller naturen. Samerna jojkar inte om något eller någon utan, de jojkar något eller någon, samerna blir då en del av det de jojkar.

Traditioner möter nytänkande i den samiska kulturen och konsten idag, precis som majoritetssamhället. Den samiska kulturen är ett mycket brett begrepp som omfattar allt från musik, litteratur, teater, konst, slöjd, mat och traditionella sedvanor.

Samernas organisationshistoria sträcker sig 100 år tillbaka i tiden, men de politiska partierna bildades i samband med Sametingets tillkomst år 1993. Sametinget är ett folkvalt organ, som är samernas röst i Sverige, val hålls vart fjärde år, Sametinget är också en statlig myndighet.

Uppdaterad den 14 november 2022,

Vielie saernieh - Mer information

Samiskt informationscentrum

Saemien reeremedajve - Samiskt förvaltningsområde

Saemien Iktedäjja - Samisk Samordnare
Sanna-Lisa Streuka

Telefovne/Telefon:
0942 - 141 71

E-påste/E-post: sanna-lisa.streuka@dorotea.se